CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 16 VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

27/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/9/2022, Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao; đồng chí Phùng Văn Chiến, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao; đồng chí Chu Xuân Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 16 VKSND tối cao.

Đồng chí Phùng Văn Chiến, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 16
trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ Vụ 16, mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, song Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy cấp trên. Trong thực hiện nhiệm vụ, Ban chi ủy, Lãnh đạo Vụ, Ban chấp hành Công đoàn luôn đồng tâm, thống nhất trong công tác lãnh đạo. Các đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch, có tinh thần trách nhiệm nên Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết mà hạt nhân là Chi ủy và tập thể Lãnh đạo Vụ; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong đơn vị. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi ủy và Lãnh đạo đơn vị đã họp, đề ra chương trình công tác, trên cơ sở đó các phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức. Định kỳ hàng tháng, đơn vị đều họp đánh giá tiến độ công việc, những việc đã làm, những việc chưa hoàn thành để có biện pháp thúc đẩy, chấn chỉnh trong thời gian tiếp theo. Hằng năm, Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và chương trình công tác đã đề ra.

Đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ 16 phát biểu ý kiến tại Đại hội

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết của đảng do Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức. Trong sinh hoạt Chi bộ, Ban chi ủy đã dành thời gian phổ biến, quán triệt các nghị quyết, các văn bản, tài liệu thông tin tới toàn thể đảng viên. Qua đó, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Ban Chi ủy đã nghiêm túc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao; Chương trình hành động của Đảng ủy VKSND tối cao và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ; đưa những nội dung này vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Chương trình trọng tâm công tác của Chi bộ hàng năm để thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả phù hợp với tình hình của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ 16 đã tổ chức 10 buổi sinh hoạt chuyên đề, việc tổ chức được thực hiện nghiêm túc. Trước khi sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy đều phân công đảng viên chuẩn bị bài tham luận theo chủ đề của buổi sinh hoạt để đưa ra thảo luận đúng trọng tâm, trọng điểm vấn đề. Do có sự chuẩn bị tốt, các buổi sinh hoạt đều đạt chất lượng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Lãnh đạo đơn vị, Chi ủy đã tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Vụ 16 đã đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai giai đoạn 2026 - 2031; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Chi uỷ đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng Chương trình công tác đã đề ra; phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo đơn vị, công đoàn thực hiện giám sát đối với 100% đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ cấp trên. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ cũng như chính quyền không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững lối sống trong sạch, giản dị, đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chuyên môn của đơn vị.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 15 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 15 VKSND tối cao đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đảng của Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra; chế độ sinh hoạt ngày càng đi vào nề nếp; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình đơn vị.

Công tác chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tăng cường; phổ biến, quán triệt kịp thời và đầy đủ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Từ đó, giúp cho mỗi đảng viên nắm bắt được những nội dung cơ bản của các nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức và cập nhật thông tin, vận dụng vào thực tiễn công tác.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn đề nghị Chi bộ Vụ 16 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ phải thường xuyên nắm tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Trong công tác sinh hoạt đảng, cần nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình. Đối với công tác chuyên môn, Chi ủy cần phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tăng cường công tác tham mưu Lãnh đạo Viện phát động, tổ chức thực hiện và tổng kết các phong trào thi đua trong toàn Ngành. 

Đồng chí mong muốn Đại hội sẽ bầu ra Ban chi ủy đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo Chi bộ Vụ 16 hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.

Đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ 16 VKSND tối cao.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy
VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 15 và đại diện Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng
Ban chi ủy Chi bộ Vụ 16 nhiệm kỳ 2022 – 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

HQ
Tìm kiếm