CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 7 VKSND tối cao đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác 6 tháng đầu năm 2024

05/07/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 04/7/2024, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có toàn thể Lãnh đạo, công chức Vụ 7 VKSND tối cao.

Đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7
phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ 7 đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn thể công chức, Kiểm sát viên Vụ 7 đã cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác, các chỉ tiêu đề ra. Về chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tỷ lệ số bị cáo có kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận trên tổng số bị cáo Viện kiểm sát kháng nghị được xét xử đạt 100%, bằng so với cùng kỳ và vượt 25% so với chỉ tiêu của Ngành và của Quốc hội. Chỉ tiêu về ban hành văn bản kiến nghị: Ban hành 05 kiến nghị, vượt 04 kiến nghị so với chỉ tiêu của Ngành, vượt 03 kiến nghị so với chỉ tiêu cả năm; 100% kiến nghị được chấp nhận, tiếp thu. Chỉ tiêu ban hành thông báo rút kinh nghiệm: Ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm, đạt chỉ tiêu của Ngành. Tỷ lệ vụ việc theo đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã giải quyết trên tổng số vụ việc theo đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm Viện kiểm sát đã có hồ sơ xem xét, giải quyết đạt tỷ lệ 88,1% số đơn, cao hơn 4,4% so với cùng kỳ và vượt 8,1% so với chỉ tiêu của Ngành.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Công tác theo dõi, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Vụ 7 đã chủ trì kiểm tra công tác bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân đối với một số tỉnh, thành phố. Trả lời đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng 100% thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp dưới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết các vụ, việc yêu cầu bồi thường của các đơn vị Viện kiểm sát cấp dưới.

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, đơn vị đã tham gia góp ý đối với nhiều dự thảo văn bản quan trọng của Ngành. Tổ chức 06 khoá tập huấn dành cho các cán bộ, Kiểm sát viên theo cụm địa phương, qua đó nâng cao kỹ năng cho Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tổ chức 03 hội thảo, xây dựng các Cẩm nang, Sổ tay nhằm nâng cao các kỹ năng cho các Kiểm sát viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả Vụ 7 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng yêu cầu tập thể Lãnh đạo và công chức Vụ 7 tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội; Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tư pháp, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá đã lựa chọn.

Cần đặc biệt chú trọng đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi; tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành. Thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; công tác giải quyết yêu cầu bồi thường đối với Viện kiểm sát cấp dưới. Tăng cường tổ chức các Hội nghị tập huấn trong Ngành để nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao...

TH
Tìm kiếm