CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên chính

31/03/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 30/3/2021, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên chính cho công chức trong đơn vị. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có tập thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao
trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên chính

Tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, gồm:

- Bổ nhiệm bà Hà Thị Minh Châu, Kiểm tra viên, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm tra viên chính.

- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Sao Mai, Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm tra viên chính.

- Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thủy, Kiểm tra viên Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm tra viên chính.

- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương, Kiểm sát viên sơ cấp Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm tra viên chính.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao Tăng Ngọc Tuấn
phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh mới; đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự và là trách nhiệm cao đối với các đồng chí được bổ nhiệm. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tăng Ngọc Tuấn đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TL
Tìm kiếm