CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế

29/08/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, tiến sĩ Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã nghe Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện khoa học Kiểm sát và Văn phòng VKSNDTC báo cáo một số nội dung cơ bản chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế năm 2009.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế

 

     Vừa qua, tiến sĩ Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã nghe Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện khoa học Kiểm sát và Văn phòng VKSNDTC báo cáo một số nội dung cơ bản chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế năm 2009 (ảnh dưới).

Theo dự thảo báo cáo của các đơn vị nghiệp vụ, năm 2009 sẽ tiếp tục tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thực hội nhập quốc tế (năm 2007 và 2008 đã tổ chức được 9 khoá học cho 1.250 cán bộ), triển khai 3 khoá đào tạo chuyên sâu kết hợp với các chuyên đề của Vụ Hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp, tăng cường đào tạo ngoại ngữ trọng điểm tại một số VKSND địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…, tổ chức khóa học tiếng Anh phục vụ Hội nghị Tổng công tố trưởng các nước ASEAN; triển khai khoá đào tạo tiếng Anh chuyên ngành ở nước ngoài. Tiếp tục tuyển mới và đào tạo khoá 2 nguồn nhân lực gồm 25 chỉ tiêu; hoàn thiện tập tài liệu song ngữ (Anh-Việt) chuyên ngành; hoàn thiện tập đề cương về bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế… Sau khi nghe báo cáo của thủ trưởng các đơn vị, Phó Viện trưởng VKSNDTC Khuất Văn Nga nhấn mạnh, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu và có vai trò vô cùng quan trọng. Phó Viện trưởng VKSNDTC Khuất Văn Nga cũng cho ý kiến về việc tăng cường hoạt động nghiên cứu, trao đổi giữa VKSND Việt Nam và các VKS/Công tố các nước trên thế giới; Tăng cường sự tham gia của VKSND Việt Nam vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế, trao đổi chuyên gia, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn cho cán bộ KSV tại nước ngoài….l Khai giảng lớp bồi dưỡng về dân sự, hành chính khóa 2 và lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 1/2008Ngày 26/8, Phân hiệu trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP.HCM tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng về dân sự, hành chính khóa 2 và lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 1/2008. Tới dự có Tiến sĩ Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng VKSNDTC và đại diện Văn phòng VKSNDTC tại TP.HCM.Theo chương trình đào tạo, thời gian đào tạo là 12 tháng, trong đó thời gian thực tập là 3 tháng, lớp dân sự - hành chính có 136 học viên, lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát có 170 học viên. Phát biểu trong lễ khai giảng, tiến sĩ Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng VKSNDTC nhấn mạnh: Bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát và các lớp của trường nhằm thực hiện chung về vấn đề cải cách tư pháp đó là đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực theo yêu cầu cải cách tư pháp, là một trong những chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước ta. Muốn thực hiện chủ trương này cần phải có nhiều hình thức đào tạo và bồi dưỡng phù hợp với mục tiêu đào tạo. Riêng lớp về lĩnh vực dân sự là rất quan trọng ở chỗ theo yêu cầu cải cách tư pháp thì vai trò, vị trí của VKS trong công tác dân sự đã được đổi mới, nhất là các phương thức hoạt động của kiểm sát dân sự. Do đó để cán bộ Kiểm sát làm tốt được công tác dân sự này theo nhu cầu của BLTTDS và những quy định của luật nội dung về đất đai, luật về kinh doanh, thương mại… Trang bị kiến thức cho anh em những kiến thức mới cũng như đổi mới phương thức công tác kiểm sát dân sự để tạo điều kiện tốt hơn. Đối với lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát là lớp đào tạo kiến thức cơ bản cho cán bộ kiểm sát được tham gia quá trình hội nhập, trang bị những kiến thức mới cho cán bộ sau 1 năm học tập sẽ nắm bắt được công tác kiểm sát tốt hơn.

H.Long - Quang Hữu
Tìm kiếm