CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

22/06/2016
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, ngày 17/6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi thông báo quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV đến những người trúng cử đại biểu Quốc hội...

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, ngày 17/6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi thông báo quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV đến những người trúng cử đại biểu Quốc hội.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/7/2016 và bế mạc vào ngày 29/7/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Để kỳ họp thứ nhất đạt kết quả tốt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu các nội dung kỳ họp để gửi đến các Ông, Bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, các Ông, Bà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV dành thời gian cho ý kiến về các nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất và gửi về Tổng thư ký Quốc hội trước ngày 05/7/2016 để kịp tiếp thu, chỉnh lý, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII tại phiên họp thứ 50.
Theo dự kiến chương trình, tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp và điều khiển các phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến. Sau đó, thay mặt Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng sẽ trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Cũng theo dự kiến chương trình, tại kỳ hợp thứ nhất, Quốc hội sẽ giành phần lớn thời gian để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước gồm: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.
Quốc hội cũng nghe và thảo luận về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016…
Theo Quochoi.vn
Tìm kiếm