CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Infographic: Quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử

30/01/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Luật Giao dịch điện tử năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trong đó có quy định về giá trị pháp lý của chữ ký điện tử.

 

TH
Tìm kiếm