CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

01/07/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 01/7/2024, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế - Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri các Quận 5, 8 và 11 sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.
Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri
các Quận 5, 8 và 11 sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Quốc hội thông qua 11 Luật, 21 Nghị quyết

Buổi tiếp xúc diễn ra ở điểm cầu chính tại Hội trường UBND Quận 8, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại Quận 5 và Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức cho biết, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật gồm: Luật Lưu trữ; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng.  

Quốc hội đã xem xét, thông qua 21 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm: Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025 và Nghị quyết chung của Kỳ họp. Đồng thời, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật; xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Theo chương trình, nội dung của Kỳ họp, công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an; phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội trả lời nhiều ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các Đại biểu Quốc hội đã lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề quan tâm, như: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý sử dụng đất công, quy hoạch; xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…

Ông Phí Văn Thịnh, cử tri Quận 8 nêu, hiện nay có nhiều công trình phúc lợi xã hội, dự án khu dân cư được triển khai, thực hiện. Nhưng các công trình, dự án này còn dở dang, thực hiện quá chậm, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đời sống và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Công trình chống ngập, xây cống ngăn triều trên địa bàn Thành phố thi công quá chậm và kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Cùng với đó, cử tri Quận 8 kiến nghị cần phải có giải pháp giảm chi phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền chữa bệnh (hộ cận nghèo).

Cử tri đề nghị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra và xử lý tốt các khu nhà cho thuê thiếu an toàn, tránh hỏa hoạn chết người. Đề nghị tiếp tục thực hiện di dời các cơ sở ô nhiễm ra khỏi thành phố để bảo vệ dòng kênh không ô nhiễm.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Quận 5, Quận 11 nêu một số vấn đề về quy hoạch treo trên địa bàn; chính sách an sinh – xã hội; giao thông; an ninh lương thực; chính sách cho cán bộ; công tác phòng chống ma túy; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; vấn đề phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn; tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long…

Cử tri tại điểm cầu chính UBND Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội cảm ơn cử tri đã dành thời gian đến tham gia buổi tiếp xúc. Về diễn biến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV vừa qua đã được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và cử tri cũng đã nắm bắt được các thông tin. Tại buổi tiếp xúc hôm nay, Tổ Đại biểu Quốc hội tiếp tục lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, của Quốc hội, pháp luật và của các cấp chính quyền, địa phương.

Thay mặt Tổ Đại biểu Quốc hội, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến của cử tri để xử lý theo thẩm quyền và quy trình mà Đại biểu Quốc hội thực hiện sau khi tiếp xúc. Những vấn đề thuộc tầm vĩ mô thì sẽ có kiến nghị ở các cấp thẩm quyền vĩ mô để xem xét, những vấn đề cụ thể của địa phương sẽ đề nghị các địa phương liên quan có trách nhiệm xem xét, trả lời cử tri theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, gần 10 năm nay, các kết quả đạt được không chỉ ở cấp Trung ương mà còn ở địa phương, nhiều vụ án được đưa ra xử lý, tài sản thất thoát của nhà nước được thu hồi..

Về công tác an sinh – xã hội, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định: Mục tiêu, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là không vì mục tiêu phát triển kinh tế mà coi nhẹ an sinh - xã hội, phúc lợi xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và thụ hưởng ngày càng tốt hơn thành quả sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Điều này thể hiện xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo đất nước cũng như quản lý xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Về vấn đề liên quan đến tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho biết: Cách mạng công nghiệp 4.0 với quy mô và tốc độ hiện nay của thế giới đã tạo ra những giá trị to lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như cơ hội cho các nước phát triển, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ đối với vấn đề bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thời gian qua, nhiều đạo luật liên quan đến an ninh mạng, trong đó có vấn đề chống tội phạm trên không gian mạng được ban hành. Vấn đề đặt ra là pháp luật phải được cập nhật, bổ sung, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần phải bổ sung, điều chỉnh các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn hiệu quả hơn nữa đối với loại tội phạm này. Ngoài ra, các tổ chức pháp nhân và đặc biệt là người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác và tự bảo vệ mình.

Về các vấn đề cử tri quan tâm như môi trường, các dự án dở dang, kéo dài; dự án chống ngập ngăn triều trên địa bàn thành phố, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết sẽ đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao đổi với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết.

Nhóm PV (Theo bvpl.vn)
Tìm kiếm