CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên các ngạch năm 2022 của ngành Kiểm sát

08/06/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Căn cứ nhu cầu công tác của Viện kiểm sát theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014, ngày 08/6/2022, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 81/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022.

Việc thi tuyển nhằm tuyển chọn, bổ nhiệm đủ số lượng chức danh Kiểm sát viên các ngạch cho Viện kiểm sát các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014. Đồng thời, nâng cao chất lượng kỳ thi để tuyển chọn, bổ nhiệm đúng cán bộ, đáp ứng yêu cầu chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát các cấp.

Yêu cầu thi tuyển:

- Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành;

- Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 để bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên các ngạch;

- Nội dung thi phải sát với yêu cầu, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi chức danh.

Nguyên tắc thi tuyển:

- Việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư).

- Trường hợp đơn vị có khó khăn, không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh.

- Người dự thi vào ngạch Kiểm sát viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề.

- Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm cao hơn thì lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận kết quả thi và bổ nhiệm Kiểm sát viên theo quy định.

TG (Giới thiệu)
Tìm kiếm