CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Lâm Đồng: Toà “ngâm” hồ sơ, VKSNDTC kiến nghị xử lý

29/06/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
Viện THQCT&KSXX phúc thẩm VKSNDTC tại TP. Hồ Chí Minh (Viện Phúc thẩm 3) vừa ban hành kiến nghị, yêu cầu Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm trong giải quyết vụ án Cao Thị Kim Loan, can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự. Theo cáo trạng, Loan mở cửa hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kiêm huy động vốn cho vay nặng lãi tại Đà Lạt, dẫn đến bể nợ. Trong cơn bĩ cực, Loan tạo danh thế, cho rằng mình quen biết nhiều cán bộđịa chính, ngân hàng nên dễ dàng làm thủ tục nhà đất và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Tin lời, 26 khổ chủ đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, giấy chứng nhận đất ở, nhà ở … nhờ chạy giúp để xin giấy phép xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vay vốn. Có hồ sơ, sổ đỏ, sổ hồng… trong tay, Loan mang thế chấp cho nhiều cá nhân, Ngân hàng chiếm đoạt trên 25 tỷđ ồng rồi bỏ trốn.
Lâm Đồng: Toà “ngâm” h sơ, VKSNDTC kiến ngh x
Vin THQCT&KSXX phúc thm VKSNDTC ti TP. H Chí Minh (Vin Phúc thm 3) va ban hành kiến ngh, yêu cu Chánh án TAND tnh Lâm Đồng làm rõ trách nhim, kim đim rút kinh nghim trong gii quyết v án Cao Th Kim Loan, can ti La đảo chiếm đot tài sn, do vi phm nghiêm trng th tc t tng hình s.
Theo cáo trng, Loan m ca hiu kinh doanh dch v cm đồ, kiêm huy động vn cho vay nng lãi ti Đà Lt, dn đến b n. Trong cơn bĩ cc, Loan to danh thế, cho rng mình quen biết nhiu cán bđịa chính, ngân hàng nên d dàng làm th tc nhà đất và tiếp cn ngun vn vay ưu đãi. Tin li, 26 kh chđưa giy chng nhn quyn s dng đất nông nghip, giy chng nhn đất , nhà … nh chy giúp để xin giy phép xây dng, chuyn đổi mc đích s dng đất, vay vn. Có h sơ, sđỏ, s hng… trong tay, Loan mang thế chp cho nhiu cá nhân, Ngân hàng chiếm đot trên 25 tđồng ri b trn.
TAND tnh Lâm Đồng xét x sơ thm tuyên b cáo tù chung thân. Sau phiên tòa, b hi có đơn kháng cáo.
Vin Phúc thm 3 cho rng: Theo quy định trong thi hn by ngày k t ngày hết hn kháng cáo, kháng ngh, Toà án cp sơ thm phi gi h sơ v án và kháng cáo, kháng ngh cho Toà cp phúc thm. Nhưng TAND tnh Lâm Đồng quá hn đến 246 ngày mi chuyn h sơ là vi phm nghiêm trng pháp lut t tng hình s. Ngoài ra, qua kim tra h sơ thiếu th tc t tng b tr li để b sung, ln này TAND tnh Lâm Đồng li “ngâm ” 347 ngày mi chuyn li, càng làm trm trng hơn li vi phm.
Nguyn Tiến Dân
Tìm kiếm