CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hoàn thành việc sửa đổi biểu mẫu thống kê trong quý III/2008

21/06/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục Thống kê Tội phạm VKSNDTC đã cho biết như vậy tại Hội thảo sửa đổi biểu mẫu thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) vừa được tổ chức tại Quảng Ninh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê tội phạm của một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện khu vực phía Bắc

 Hoàn thành việc sửa đổi biểu mẫu thống kê trong quý III/2008

 

Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục Thống kê Tội phạm VKSNDTC đã cho biết như vậy tại Hội thảo sửa đổi biểu mẫu thống kê trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) vừa được tổ chức tại Quảng Ninh với sự tham dự của đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thống kê tội phạm của một số đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện khu vực phía Bắc.Phát biểu tham luận tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, biểu mẫu thống kê trong ngành KSND đã có nhiều sửa đổi, bổ sung, đến nay, hệ thống báo cáo thống kê đã khá ổn định, phản ánh được tương đối đầy đủ hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, hệ thống chỉ tiêu thống kê trong báo cáo thống kê của ngành Kiểm sát hiện nay cũng bộc lộ những bất cập nhất định (như thiếu chỉ tiêu thống kê, chỉ tiêu thống kê chưa phản ánh được đầy đủ diễn biến quá trình giải quyết, xử lý các vụ việc…), mặt khác việc hướng dẫn thu thập thông tin để xây dựng báo cáo thông kê còn chưa rõ ràng, cụ thể, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình lập báo cáo thống kê. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo thống kê là cần thiết.Đóng góp vào báo cáo về dự thảo sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo thống kê trong ngành KSND do Cục Thống kê Tội phạm soạn thảo, bên cạnh việc tán thành với những nguyên tắc xây dựng chế độ báo cáo thống kê, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng liên quan đến những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau như về mốc thời gian của các kỳ, các loại báo cáo thống kê; về biểu mẫu thống kê; các phụ lục cũng như một số nội dung sửa đổi cụ thể. Phát biểu kết thúc Hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Minh Đức cảm ơn những ý kiến đóng góp rất tâm huyết và có giá trị của các đại biểu đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc VKSNDTC và VKSND các địa phương tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để Cục Thống kê Tội phạm tổng hợp, tham khảo và tiếp thu, trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện việc sửa đổi biểu mẫu thống kê trong ngành KSND, góp phần phục vụ tốt hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành KSND.

Tin và ảnh: PV

Tìm kiếm