CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

SỬA ĐỔI BLTTHS CẦN CÓ SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHIỀU CHUYÊN GIA CÓ TÂM HUYẾT

21/05/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, tiến sĩ Dương Thanh Biểu, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã nghe tập thể lãnh đạo Viện khoa học kiểm sát VKSNDTC báo cáo về quá trình chuẩn bị Dự án sửa đổi Bộ luật tố tụng Hình sự
SỬA ĐỔI BLTTHS CẦN CÓ SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA NHIỀU CHUYÊN GIA CÓ TÂM HUYẾT
 
 
Vừa qua, tiến sĩ Dương Thanh Biểu, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã nghe tập thể lãnh đạo Viện khoa học kiểm sát VKSNDTC báo cáo về quá trình chuẩn bị Dự án sửa đổi Bộ luật tố tụng Hình sự.
 
 
Phó Viện trưởng VKSNDTC Dương Thanh Biểu nhấn mạnh, việc xây dựng các đề tài khoa học liên quan đến nội dung sửa đổi BLTTHS là rất quan trọng, cần có sự đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia có tâm huyết. Các đề tài này cần được chuẩn bị công phu tập trung nêu rõ những vấn đề về lý luận cũng như thực tiễn, bám sát từng chủ đề, đồng thời phân tích làm sáng tỏ các quy định củ pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam, những vướng mắc, bất cập trong BLTTHS năm 2003. Trước yêu cầu của cải cách tư pháp, qua thực tiễn áp dụng pháp luật Tố tụng Hình sự , cần sửa đổi, bổ sung BLTTHS hiện hành theo hướng quy định chặt chẽ, đầy đủ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng Bộ luật của những người tiến hành tố tụng, mở rộng quyền dân chủ cho những người tham gia tố tụng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Ngành Kiểm Sát Nhân Dân chịu trách nhiện chính thức trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi BLTTHS, do đó trong thời gian tới . Viện khoa học kiểm sát cần chuẩn bị tài liệu xin ý kiến của Ủy ban Kiểm Sát VKSNDTC về định hướng xây dựng BLTTHS như: Thẩm quyền của một số cơ quan tiến hành tố tụng, vấn đề thu thập và đánh giá chứnh cứ, vấn đề thủ tục rút gọn, các biện pháp tạm giam….
                                               
                                                                                                Hoàng Long
Tìm kiếm