CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

LỄ KÝ KẾT QUY ĐỊNH PHỐI HỢP GIỮA CỤC CSĐT TỘI PHẠM KINH TẾ (C15) VỚI VỤ THQCT VÀ KSĐT TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ (VỤ 1) TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HÌNH SỰ

12/05/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra tội phạm về kinh tế (Vụ 1)-VKSNDTC và Cục điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15)- Bộ Công An đã tổ chức lễ ký kết quy định phối hợp trong giải quyết án hình sự
LỄ KÝ KẾT QUY ĐỊNH PHỐI HỢP GIỮA CỤC CSĐT TỘI PHẠM KINH TẾ (C15)
VỚI VỤ THQCT VÀ KSĐT TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ (VỤ 1) TRONG GIẢI QUYẾT ÁN HÌNH SỰ
 
Ngày 12 tháng 5 năm 2008, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra tội phạm về kinh tế (Vụ 1)-VKSNDTC và Cục điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15)- Bộ Công An đã tổ chức lễ ký kết quy định phối hợp trong giải quyết án hình sự.

 
 Thượng tướng Lê Thế Tiệm- Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công An; Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai- phó viện trưởng VKSND Tối Cao; Thiếu tướng Phạm Quý Ngọ tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát- Bộ Công An,  Lãnh đạo Cục C12, Cục C16 Bộ Công An đã tới dự và chứng kiến lễ ký kết. Tham dự lễ ký kết còn có lãnh đạo và tập thể cán bộ, kiểm sát viên Vụ 1, lãnh đạo và cán bộ , điều tra viên Cục C15.
Đây là bước đột phá trong quan hệ phối hợp công tác, bởi đây là lần đầu tiên mối quan hệ phối hợp của hai đơn vị nghiệp vụ cấp trung ương được xác lập bằng văn bản mang tính rằng buộc. Quy định phối hợp đề cập toàn diện tác nghiệp trong quá trình điều tra và kiểm sát điều tra để giải quyết các vụ việc và các vụ án kinh tế chức vụ trên cơ sở quy định của bộ luật tố tụng hình sự và chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị, từ khâu tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm, xác định thẩm quyền điều tra, chuyển vụ án tới việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng và thay đổi các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ và tạm đình chỉ, tổ chức phúc cung, tổng hợp cung, xây dựng bản kết luận điều tra, cáo trạng và đưa vụ án ra truy tố; giải quyết khiếu nại tố cáo phát sinh trong hoạt động tố tụng; quy định phương thức phối hợp cấp lãnh đạo và giữa điều tra viên với kiểm sát viên cũng như chế độ hội họp, báo cáo. Điểm mới trong quy định phối hợp là sự phối hợp trong công tác quản lý, điều hành của hai đơn vị, là quan hệ trong giải quyết các vụ án của các nước chuyển giao theo hiệp định tương trợ tư pháp thuộc lĩnh vực được phân công, là sự phối hợp trong công tác chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ ở địa phương nhằm bảo đảm sự nhất quán trong công tác này và đặc biệt là công tác xây dựng chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ ở cả hai nghành trong lĩnh vực công tác được giao.
Việc tổ chức thực hiện tốt quy định phối hợp giữa Cục điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ với Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế và chức vụ sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng công tác điều tra và kiểm sát điều tra án hình sự về kinh tế chức vụ, đáp ứng với yêu cầu đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới và yêu cầu cải cách tư pháp.
 

 
Bài và ảnh: Khánh Ly
Tìm kiếm