CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách

30/04/2008
Cỡ chữ:   Tương phản
Chính phủ vừa có Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Đây cũng chính là các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ xác định ưu tiên thực hiện trong tình hình hiện nay. Theo đó, khẳng định tình trạng lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, trong dân cư, tiềm năng tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng là rất lớn
Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Đây cũng chính là các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ xác định ưu tiên thực hiện trong tình hình hiện nay. Theo đó, khẳng định tình trạng lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, trong dân cư, tiềm năng tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng là rất lớn. Trước hết, Chính phủ sẽ chỉ đạo việc triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. Chính phủ yêu cầu, các đơn vị phải chủ động sử dụng dự toán đã được giao để thực hiện các nhiệm vụ kể cả trong trường hợp giá cả tăng. Không bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán. Các DN phải rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá thành và phí lưu thông. Tăng cường giám sát tài chính đối với các DN nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, các TCty 90, 91 để chấn chỉnh ngay việc đầu tư kém hiệu quả, đầu tư ra ngoài ngành sản xuất chính và cơ cấu đầu tư bất hợp lý trong thời gian qua. Nghị quyết nêu rõ: “Chính phủ kêu gọi mọi người, mọi nhà triệt để tiết kiệm tiêu dùng, nhất là nhiên liệu, năng lượng”.

De nghi download media player

 Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì triển khai thực hiện các chính sách về điều chỉnh mức lương tối thiểu mà Chính phủ đã ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2008. Đồng thời chủ trì cùng Bộ Công thương giám sát việc triển khai thực hiện từ nay đến hết tháng 6/2008, chưa tăng giá điện, than, xăng, dầu; giữ ổn định giá xi măng, phân bón, nước sạch, thuốc chữa bệnh, vé máy bay, tàu hỏa, vé xe buýt, giữ ổn định mức thu học phí, viện phí. Về chính sách tiền tệ, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để giảm dần lãi suất huy động theo hướng thực hiện chính sách lãi suất thực dương với nguyên tắc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ. Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi tiêu công; tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, bảo đảm cân đối cung cầu về hàng hóa...
Hoàng long
 
Tìm kiếm