CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Sắp xếp :

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại VKSND TP. Hải Phòng 23/01/2023

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác kiểm sát, VKSND TP. Hải Phòng đã xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một trong các khâu công tác đột phá trong năm 2022 và các năm tiếp theo để VKSND hai cấp TP. Hải Phòng xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy 19/01/2023

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 35/HD-VKSTC hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2023.

Hướng dẫn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 19/01/2023

Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 38/HD-VKSTC hướng dẫn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023.

Một số giải pháp, kiến nghị về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự 20/12/2022

Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản là một trong những biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ trong tố tụng dân sự do Tòa án thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị xét xử để làm căn cứ xác định giá trị tài sản khi giải quyết vụ án. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về hoạt động này còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 19/12/2022

Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký ban hành Quyết định số 359/QĐ-VKSTC về phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm: Từ thực tiễn tại VKSND tỉnh Bắc Kạn 16/12/2022

Đối với ngành Kiểm sát, hình ảnh và chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên chính là hình ảnh và uy tín của ngành Kiểm sát. Hoạt động tranh tụng thể hiện quan điểm truy tố, cũng như những quan điểm xử lý tội phạm của Viện kiểm sát nói riêng và của Nhà nước nói chung và đặc biệt kết quả của tranh tụng sẽ là căn cứ mang tính chất quyết định để Tòa án xem xét, ban hành bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án hình sự 15/12/2022

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án Nguyễn Văn D phạm tội “Cố ý gây thương tích”, VKSND cấp cao tại Hà Nội thấy quá trình giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm có sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật, cần rút kinh nghiệm, như sau:

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân 14/12/2022

Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Thông báo rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết án kinh doanh thương mại “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng” 14/12/2022

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng" giữa nguyên đơn: Ngân hàng DK, bị đơn: Anh Đỗ Văn H và chị Phí Hồng T, do Tòa án nhân dân thành phố H xét xử phúc thẩm tại Bản án số 94/2020/KDTM-PT ngày 27/6/2020, VKSND cấp cao tại Hà Nội nhận thấy trong quá trình giải quyết vụ án Tòa án cấp phúc thẩm có các vi phạm, cần rút kinh nghiệm.

Vai trò của VKSND trong bảo vệ lợi ích công ở Trung Quốc bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 01/12/2022

Bài viết nghiên cứu những kinh nghiệm của VKSND Trung Quốc trong việc xây dựng và triển khai chế định kiểm sát tố tụng công ích; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội 29/11/2022

Nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự nói chung và vụ án hôn nhân và gia đình nói riêng của Kiểm sát viên là một thao tác nghiệp vụ có tính khoa học và tính logic, là sự đánh giá, xâu chuỗi các sự kiện đã diễn biến trong các tài liệu có tại hồ sơ để đi đến một nhận định đúng đắn, khách quan trong tiến trình giải quyết vụ án. Kiểm sát viên phải công tâm khi nhìn nhận sự việc và đánh giá chứng cứ một cách khách quan, toàn diện. Vì vậy trong quá trình nghiên cứu vụ án, Kiểm sát viên luôn luôn ý thức rằng đây vừa là nhiệm vụ trong việc thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp vừa là quyền năng luật định trong tiến trình giải quyết vụ án dân sự nói chung, cho nên việc nghiên cứu phải được tập trung, phương pháp nghiên cứu phải được sáng tạo, đào sâu, soi kỹ, vận dụng một cách tinh tế những kinh nghiệm đã có và tri thức nghiệp vụ nhằm hệ thống hóa các tài liệu có tại hồ sơ để đề ra đường lối giải quyết vụ án.

Bàn về vấn đề bảo vệ người mua tài sản đấu giá 25/11/2022

Từ những bất cập trong vụ việc thi hành án dân sự do không phân chia tài sản chung trước khi cưỡng chế kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất là sở hữu chung của hộ gia đình, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự và người mua tài sản đấu giá, tác giả nêu các quan điểm khác nhau và những lưu ý khi giải quyết các vụ việc tương tự.

Thông báo rút kinh nghiệm một số vi phạm, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm 22/11/2022

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc Nguyễn Quốc V phạm tội “Giết người” nhận thấy có một số thiếu sót cần phải được thông báo rút kinh nghiệm như sau:

Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính 18/11/2022

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao nhận thấy việc giải quyết vụ án hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính" giữa ông Bạc Cầm K; ông Bạc Cầm D và 15 người khởi kiện khác với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện QN, tỉnh SL; UBND huyện QN, tỉnh SL của TAND cấp cao có vi phạm, cần thông báo rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:

Thông báo rút kinh nghiệm giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà" 09/11/2022

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục giám đốc thẩm, VKSND tối cao (Vụ 9) thông báo rút kinh nghiệm về những sai sót, vi phạm trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà", giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Lê N với bị đơn là ông Nguyễn Bá C và bà Nguyễn Thị S, cụ thể như sau:

Tìm kiếm