CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng uỷ Cục 3 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Khoá XIII và Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị

09/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 09/9/2022, Đảng uỷ Cục Kế hoạch – Tài chính tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp Trung ương Đảng khoá XIII và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính (Cục 3); đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao; đồng chí Đặng Thị Chúc, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục 3; đồng chí Mai Văn Út, Phó Cục trưởng Cục 3; đồng chí Đỗ Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục 3 cùng toàn thể đảng viên, công chức thuộc Cục Kế hoạch – Tài chính.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục 3 nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong đảng viên, công chức. Cùng với đó, quán triệt để đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới của Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để hiểu rõ, thực hiện nghiêm túc và không vi phạm…

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ,
Cục trưởng Cục 3 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 đã quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội.

Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung chính đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Quy định mới ban hành thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao đã triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bao gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao đánh giá cao tính sáng tạo, sinh động trong cách thức tổ chức Hội nghị của Đảng uỷ Cục 3 VKSND tối cao; đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ Cục 3 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện của Đảng một cách thực chất, hiệu quả, sát với nội dung chuyên đề toàn khoá và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ VKSND tối cao yêu cầu Đảng uỷ Cục 3, các Chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai, nghiên cứu thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; thực hiện tốt việc sinh hoạt Chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Chuyên đề của Đảng bộ VKSND tối cao. Đối với mỗi đảng viên, công chức trong đơn vị, thực hiện tốt công tác Đảng gắn với công tác chuyên môn, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

TL
Tìm kiếm