CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Khối thi đua số 3 VKSND tối cao tổng kết phong trào thi đua năm 2022

28/11/2022
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 28/11/2022, Khối thi đua số 3 VKSND tối cao gồm: Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14), Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), Văn phòng VKSND tối cao, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14, Khối trưởng Khối thi đua số 3 và đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ 16, Khối phó đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15; đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3; đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Cục trưởng Cục 2; cùng đại diện lãnh đạo Vụ, lãnh đạo Phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Khối thi đua số 3, năm 2022, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 đã bám sát, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và kế hoạch, chương trình công tác năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” và nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan phát động. Từ đó, phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn mục tiêu thi đua với nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối; đồng thời, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, quyết định.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 tặng hoa
chúc mừng Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 3

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu Vụ 16 làm Khối trưởng Khối thi đua số 3; Thanh tra VKSND tối cao làm Khối phó.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

TL
Tìm kiếm