CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Cục 1 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

24/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 24/3/2023, Công đoàn bộ phận Cơ quan điều tra (Cục 1) VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao dự và chủ trì Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao; các đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao: Phạm Văn Thắng, Chu Đức Anh, Lê Hồng Thanh và toàn thể đoàn viên Công đoàn bộ phận Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Cơ quan điều tra VKSND tối cao và trực tuyến tới các điểm cầu tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn
VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2023, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động để thích ứng linh hoạt trong tình hình xã hội có nhiều thay đổi. Chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động công chức, người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; vận động đoàn viên tham gia xây dựng chính sách pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra 
VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Công đoàn đã tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, như: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng lương, thi nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, học tập, nghỉ chế độ, thi đua khen thưởng. Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; đã tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Cục 1 thực hiện việc hỗ trợ công chức, người lao động trong đơn vị nhân ngày lễ, tết; khen thưởng cho con em cán bộ, công chức đạt thành tích cao trong học tập; tri ân gia đình đoàn viên nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ; thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân khi ốm đau, hoặc có việc hiếu, hỉ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Về công tác nữ công, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới; vận động nữ đoàn viên tích cực tham gia vào các phong trào phụ nữ lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, tạo điều kiện thực hiện các chế độ, chính sách cho nữ đoàn viên.

Đại biểu tham dự Đại hội

Công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao đã được Ban chấp hành công đoàn quan tâm với nhiều nội dung, hình thức phong phú, diễn ra thường xuyên và gắn với sự kiện cụ thể thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, người lao động. Qua đó góp phần rèn luyện sức khoẻ, động viên tinh thần hăng say công tác, học tập và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên.

Đồng chí Lê Hồng Thanh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra
VKSND tối cao điều hành phần thảo luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao biểu dương công tác chuẩn bị Đại hội của Công đoàn bộ phận Cơ quan điều tra VKSND tối cao, đã thực hiện đúng kế hoạch, trình tự theo quy định. Đồng chí đánh giá cao chất lượng các tham luận được trình bày tại Đại hội cũng như những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích của công chức, người lao động đã được Ban chấp hành Công đoàn quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên công chức, người lao động tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong đơn vị. Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã động viên cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội tình nghĩa do Công đoàn cơ quan VKSND tối cao phát động. Bên cạnh đó, các đoàn viên công đoàn cũng tích cực tham gia Câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, cầu lông, tennis do Công đoàn VKSND tối cao thành lập, tham gia nhiều giải thi đấu thể thao và đạt thành tích cao, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn cơ quan VKSND tối cao. 

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, quan tâm hơn nữa quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phấn đấu xây dựng Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao vững mạnh, xuất sắc.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương các thành tích của Công đoàn Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần vào thành tích chung của đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Công đoàn ghi nhận các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Thủ trưởng Cơ quan điều tra đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của các Tổ công đoàn liên quan đến điều kiện làm việc. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan điều tra tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ những người lao động mới, có đạo đức tốt, có kỷ luật, tích cực rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với cơ quan, đơn vị, từ đó tạo không khí đoàn kết, lao động với hiệu quả và chất lượng cao.

Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao và đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao tặng hoa các đồng chí đại diện Ban chấp hành Công đoàn Cục 1 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã thống nhất bầu 7 đồng chí đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng bầu 23 đồng chí chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên.

HQ
Tìm kiếm