CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Vụ 10 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

27/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 27/3/2023, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao: Đoàn Văn Thắng, Nguyễn Tá Cơ, Trần Thị Hương Giang; toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ 10.

Đồng chí Đoàn Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ 10
VKSND tối cao thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

Theo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2023, Công đoàn Vụ 10 đã đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện các phong trào thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phát động ủng hộ quỹ do Công đoàn VKSND tối cao tổ chức. Công tác giáo dục, tuyên truyền được tăng cường gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác nghiên cứu tham gia xây dựng các chính sách pháp luật, Công đoàn Vụ 10 đã tham gia tích cực vào việc góp ý dự thảo các tài liệu có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên Công đoàn gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Đồng chí Nguyễn Tá Cơ, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ 10
VKSND tối cao trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2023

Công đoàn Vụ 10 đã đề nghị xét nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện tốt công tác động viên, thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên Công đoàn, gia đình đoàn viên khi đau ốm hoặc hoạn nạn. Cùng với việc chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, Công đoàn Vụ 10 luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia đóng góp các quỹ do Công đoàn cấp trên phát động như Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xây nhà tình nghĩa, Quỹ phòng chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, Công đoàn Vụ 10 đã tổ chức phát động đoàn viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quán triệt tốt đến từng đoàn viên. Hằng năm, Ban chấp hành Công đoàn đều tổ chức phát động thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua, kết quả, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng và các danh hiệu thi đua khác.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao biểu dương những thành tích Công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban chấp hành Công đoàn đẩy mạnh hơn nữa việc chăm lo các lợi ích thiết thực của cán bộ, công chức trong đơn vị; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện để đoàn viên Công đoàn học tập, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị và Chi ủy Vụ 10 trong tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Công đoàn, gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thống nhất bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó đồng chí Đoàn Văn Thắng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Vụ 10; bầu 3 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Lãnh đạo Vụ 10 VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng
 Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội cũng thống nhất một số phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới như sau: 100% công chức, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn các cấp về cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Hàng năm, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, phát động tổ chức các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên Công đoàn; 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập trung thực hiện tốt chuyên môn về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

HQ
Tìm kiếm