CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Các bộ, ngành Nội chính Trung ương: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua

31/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện lớn, có ý nghĩa nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và của từng cơ quan, đơn vị.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua; đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khối Phó Khối Thi đua; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương.

Đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao những kết quả thi đua của Khối trong năm vừa qua

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, năm 2022, công tác thi đua khen thưởng ở từng bộ, ngành trong khối Nội chính Trung ương đã có những chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân ở từng bộ, ban, ngành khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Qua đó, Bộ trưởng khẳng định Hội nghị này là dịp để đánh giá về những kết quả công tác năm qua của các đơn vị trong Khối. Đồng thời, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân từ đó đề xuất các nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh phong trào thi đua của từng bộ, ngành trong năm tới, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

https://baovephapluat.vn/data/images/0/2023/03/31/thangnv/chi-tram-ky-30-3.jpg?dpi=150&quality=100&w=820
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
ký giao ước thi đua cùng các đơn vị trong Khối

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hải Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Khối Phó Khối thi đua cho biết, năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã có những bước chuyển biến tích cực. Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ban, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác thi đua, khen thưởng ở từng bộ, ngành trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo triển khai công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo ở từng bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ, ngành. Vì vậy, đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành đã bám sát, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các bộ, ngành trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác khen thưởng tại các bộ, ngành được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Thường trực Thi đua – Khen thưởng các bộ, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Lãnh đạo các Bộ, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua

Trong năm 2023, phong trào thi đua của các bộ, ngành trong Khối thi đua tiếp tục tập trung tham mưu thể chế hoá những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng Bộ, ban, ngành được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng Bộ, ngành trong Khối. Bên cạnh đó, các bộ, ngành trong Khối thi đua cần tập trung góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng của từng cơ quan.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Công an. Đồng thời, bầu chọn và bàn giao nhiệm vụ cho Khối trưởng – Khối Phó Khối thi đua năm 2023. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước là Khối trưởng, Toà án nhân dân tối cao là Khối phó Khối thi đua năm 2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định đây là danh dự cũng như trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và Toà án nhân dân tối cao trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua khen thưởng của Khối. Với tư cách là Khối trưởng, đồng chí Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương về hoạt động của Khối Nội chính Trung ương, phối hợp với Khối phó để tổ chức, thực hiện tốt các hoạt động, chế độ làm việc cũng như nội dung sinh hoạt của Khối thi đua.

Nhân dịp này, các bộ, ngành trong Khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Trước đó, các lãnh đạo đại diện Khối thi đua đã tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

https://baovephapluat.vn/data/images/0/2023/03/31/diutt/hn-ki-ket-thi-dua.jpg?dpi=150&quality=100&w=820
Đại diện các bộ, ngành trong Khối ký giao ước thi đua năm 2023

Theo báo cáo, VKSND tối cao - một trong những đơn vị thành viên trong Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong năm 2022, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 về phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2022 với phương châm “ Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua với việc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và tiếp tục thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động…

Các phong trào thi đua đã tạo động lực, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Cùng với công tác chuyên môn, VKSND cũng luôn chú trọng công tác xây dựng Ngành, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, lãnh đạo chủ chốt; đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên từng bước được nâng lên; công tác hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng và đạt kết quả tốt.

Xem bài viết gốc tại đây!

Minh Nhật/bvpl.vn
Tìm kiếm