CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 - 2028

31/03/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 30/3/2023 Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ) tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Trần Phước Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể đoàn viên Công đoàn Trường Nghiệp vụ.

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023; đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Liên đoàn lao động thành phố Thủ Đức, cùng sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2023 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Nhà trường. Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh được chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh thường xuyên được quan tâm và đạt kết quả tốt.

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu tham dự đại hội đã có nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc, bổ sung, hoàn thiện phương hướng hoạt động của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các ý kiến tham luận đã bàn về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chăm lo đời sống vật chất của đoàn viên và người lao động; công tác nâng cao chất lượng dạy học; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công đoàn; công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài Nhà trường để nâng cao hiệu qua hoạt động của Công đoàn Nhà trường.

Đồng chí Trần Phước Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Tp. Thủ Đức
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Phước Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Tp. Thủ Đức đã biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Nhà trường trong nhiệm kỳ 2017 - 2023; quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Nhà trường cần triển khai thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn sơ sở khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng Trường Nghiệp vụ phát triển bền vững.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của  Ban Chấp hành và tập thể đoàn viên Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế, đồng chí yêu cầu BCHCĐ nhiệm kỳ mới cần tiếp tục triển khai phát động mạnh mẽ hơn nữa các phong trào, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Đồng chí Trần Phước Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Tp. Thủ Đức
và TS. Nguyễn Quốc Hân, Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng
 Ban Chấp hành Công đoàn Trường Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại Đại hội, tập thể đoàn viên Công đoàn đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí. Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với 11 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lan Anh
Tìm kiếm