CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VI bế mạc thành công tốt đẹp

15/08/2019
Cỡ chữ:   Tương phản

Tiếp tục chương trình hội nghị, chiều ngày 14/8/2019, dưới sự chủ trì của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào Khamsane Souvong, đại biểu dự Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VI tập trung thảo luận kết quả hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự của Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh biên giới và thông qua Biên bản hội nghị.


Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí phát biểu kết luận hội nghị

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần hữu nghị, thắm tình đồng chí, hai bên thảo luận sôi nổi, cởi mở thống nhất nhiều nội dung quan trọng và ký kết thông qua Biên bản Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VI. Theo đó, ngành Kiểm sát nhân dân hai nước Việt Nam - Lào thống nhất 08 nội dung gồm:

1. Đánh giá cao chủ đề, nội dung hội nghị lần này phù hợp với nhu cầu hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay;

2.  Đánh giá cao kết quả thực hiện nội dung Biên bản Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ V;

3. Thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả hơn nữa tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia;

Đồng chí Khamsane Souvong, Viện trưởng VKSND tối cao Lào phát biểu bế mạc hội nghị

4. Thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong việc đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ của Viện kiểm sát hai nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; khả năng sử dụng ngôn ngữ; tăng cường bố trí kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới, Viện kiểm sát quân sự hai nước và tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân sinh sống vùng biên giới nhằm nâng cao kiến thức của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tại khu vực biên giới hai nước;

5. Trên cơ sở Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam - Lào đã ký năm 1998, hai bên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả hơn nữa hướng dẫn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hai nước về thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp trực tiếp;

 

Đại biểu tham luận tại hội nghị

6. Hai bên sớm thúc đẩy, triển khai việc đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự mới thay thế Hiệp định đã ký năm 1998;

7. Tiếp tục duy trì cơ chế gặp mặt thường xuyên giữa Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào; thống nhất tổ chức Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào luân phiến 3 năm/1 lần. Hội nghị lần thứ VII sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022;

8. Thống nhất giao các đơn vị đầu mối hai bên tham mưu, đề xuất lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao hai nước các vấn đề cụ thể để triển khai, thực hiện Biên bản hội nghị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

 

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đánh giá cao các nội dung, ý kiến tham luận của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào tại hội nghị. Sau 2 năm tích cực triển khai, thực hiện Biên bản Hội nghị lần thứ V, Viện kiểm sát các cấp hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực vào sự ổn định trật tự vùng biên, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới không ngừng phát triển.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đề nghị Viện kiểm sát các cấp hai nước cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung được lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao hai nước thống nhất trong Biên bản hội nghị. Trước hết, hai bên cần sớm tiến hành đàm phán, đi đến ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự mới thay Hiệp định đã ký năm 1998 để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí tin tưởng, qua hội nghị sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát nhân dân hai nước lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào.

 

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Bế mạc hội nghị, đồng chí Khamsane Souvong, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào khẳng định, Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần này góp phần quan trọng vào sự phát triển công tác tương trợ tư pháp về hình sự, cơ chế tổ chức thực hiện, trao đổi thông tin liên quan đến tội phạm, phòng chống tội phạm; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu công việc của hai bên. Qua đó, góp phần củng cố, giữ gìn tình hữu nghị vũ đại, tình đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu sắc.

 

Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí

và Viện trưởng VKSND tối cao Lào Khamsane Souvong ký Biên bản Hội nghị

Nội dung hội nghị lần này phù hợp với xu thế chung và những vấn đề hai bên đang đối mặt trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lào sẽ đưa những nội dung đã thống nhất tại hội nghị lần này vào chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai, thực hiện đạt kết quả thiết thực.

Trường Giang

Tìm kiếm