CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 có chuyển biến tích cực

16/07/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 16/7/2021, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Lãnh đạo, Trưởng phòng các đơn vị thuộc Vụ 12 VKSND tối cao tham dự Hội nghị.

Theo Báo cáo kết quả công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 do đồng chí Vũ Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao trình bày tại Hội nghị, do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên tình hình công dân đến Trụ sở VKSND tối cao khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên có tính chất, mức độ phức tạp hơn. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về hành vi, quyết định liên quan đến các vụ, việc do các cơ quan tư pháp đang thụ lý, giải quyết, như: Không khởi tố vụ án hình sự; việc giải quyết các vụ án hình sự; việc Toà án chậm đưa các vụ án ra xét xử và thi hành án dân sự; về các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;…

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để nâng cao chất lượng công tác, trong kỳ, lãnh đạo Vụ 12 đã đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp và đề cao trách nhiệm của lãnh đạo Vụ, cán bộ quản lý cấp phòng trong việc kiểm tra đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xử lý, kiểm sát và giải quyết đơn thuộc phạm vi được phân công; đề cao tính chủ động, chịu trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên. Chỉ đạo trả lời 100% văn bản thỉnh thị nghiệp vụ đúng thời hạn; chấp hành tốt việc xây dựng báo cáo công tác định kỳ, đột xuất trong Ngành.

Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2021 của VKSND các cấp có chuyển biến tích cực; đơn thuộc thẩm quyền VKSND các cấp đều được giải quyết đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ về nội dung, trình tự, thủ tục; hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, phức tạp. Thường xuyên tiếp nhận ý kiến góp ý, vướng mắc, khó khăn của VKS cấp dưới để có phương án tổ chức tập huấn, hướng dẫn phù hợp; đồng thời, tăng cường công tác trả lời thỉnh thị của VKSND cấp dưới để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Tăng cường công tác kiểm tra của Viện kiểm sát cấp trên với Viện kiểm sát cấp dưới, đổi mới phương pháp kiểm tra để giảm thời gian và nâng cao tính hiệu quả; qua đó, nắm bắt tình hình địa phương và có biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của Vụ 12 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng chỉ đạo Vụ 12 tiếp tục thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm đơn vị đã đề ra; trong đó, chú ý các nhiệm vụ trọng tâm như:

Tập trung xây dựng Báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Viện trưởng VKSND tối cao; Báo cáo kết quả giải quyết đơn do các cá nhân, cơ quan có chức năng giám sát chuyển đến VKSND, gửi Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V. Xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự; báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Sớm hoàn thiện, tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành các Quy chế, Quy trình, Nội quy, như: Quy chế về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Quy trình nội bộ về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và đơn thuộc trách nhiệm của các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Nội quy tiếp công dân của ngành Kiểm sát nhân dân;…

TG
Tìm kiếm