CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Trao đổi kinh nghiệm về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giữa VKSND tối cao hai nước Việt Nam – Trung Quốc

27/12/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 27/12/2023, VKSND tối cao phối hợp với VKSND tối cao Trung Quốc tổ chức Hội thảo trực tuyến trao đổi kinh nghiệm về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Trương Tuyết Tiều, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trung Quốc dự và chủ trì Hội thảo tại điểm cầu mỗi nước.
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu VKSND tối cao có Lãnh đạo Cục 2, Vụ 13 VKSND tối cao.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu VKSND tối cao Trung Quốc

Tại điểm cầu VKSND tối cao Trung Quốc có đại diện Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, đại diện các đơn vị thuộc Trung tâm nghiên cứu thông tin và kỹ thuật kiểm sát và Văn phòng chuyển đổi số VKSND tối cao Trung Quốc.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đầy, Viện trưởng VKSND tối cao đã có những chỉ đạo, quán triệt nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết về chuyển đổi số trong toàn Ngành, xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số là "đòn bẩy" để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn nghiệp vụ, hồ sơ lưu trữ; đồng thời, để khai thác sử dụng dữ liệu hiệu quả.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Do vậy, để có cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất với Viện trưởng VKSND tối cao trong việc triển khai hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam, một trong những nội dung quan trọng là việc tham khảo kinh nghiệm công tác Chuyển đổi số của một số quốc gia trên thế giới.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu và trên cơ sở kết quả quá trình hợp tác chặt chẽ thời gian vừa qua, VKSND tối cao Việt Nam nhận thấy VKSND tối cao Trung Quốc là một điển hình của mô hình Viện kiểm sát số.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong muốn, trong bối cảnh triển khai chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân, các đại biểu của VKSND tối cao Trung Quốc sẽ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quý báu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của VKSND tối cao Trung Quốc (về chủ trương, hành lang pháp lý; về bộ máy, tổ chức; về con người; về hạ tầng kỹ thuật và nền tảng số; về rào cản, khó khăn lớn trong triển khai, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân Trung Quốc), để từ đó VKSND tối cao Việt Nam có thể nghiên cứu tham khảo.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng yêu cầu đại biểu của VKSND tối cao Việt Nam phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thẳng thắn trao đổi những nội dung thiết thực nhằm tham khảo thêm nhiều kinh nghiệm, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

TH
Tìm kiếm