CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Khối thi đua số 3 VKSND tối cao tổng kết phong trào thi đua năm 2021

07/12/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 07/12/2021, Khối thi đua số 3 VKSND tối cao gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Cục Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, Khối trưởng Khối thi đua số 3 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cấp Vụ, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
Khối trưởng Khối thi đua số 3 phát biểu tại Hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 của Khối thi đua số 3, năm 2021, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 đã bám sát, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 và kế hoạch, chương trình công tác năm 2021, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động thực hiện Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02/02/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” và nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua do Đảng ủy, Công đoàn, cơ quan phát động. Từ đó, phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn mục tiêu thi đua với nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021, trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối; đồng thời, bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2021, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân xem xét, quyết định.

TG
Tìm kiếm