CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Hà Tĩnh – Cần Thơ

28/11/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 28/11/2023 gồm những nội dung chính sau: Cụm thi đua số 3, số 6 ngành Kiểm sát nhân dân tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; VKSND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại Viện trưởng, Phó Viện trưởng.

VKSND tỉnh Cao Bằng: Vừa qua, tại VKSND tỉnh Cao Bằng (đơn vị Cụm trưởng năm 2023), Cụm thi đua số 3 ngành Kiểm sát nhân dân (gồm VKSND các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao (phụ trách Cụm thi đua số 3).

Năm 2023, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị tiếp tục được đổi mới, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”, Cụm thi đua số 3 đã phát động các phong trào thi đua: “Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh", “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... 100% đơn vị trong Cụm đăng ký, phát động, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các phong trào thi đua ngắn hạn, thi đua chuyên đề với nội dung phong phú, sáng tạo, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Năm 2024, Cụm thi đua số 3 ngành Kiểm sát nhân dân phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Ngành, Quốc hội giao; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8
VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao đề nghị Cụm thi đua số 3 ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, sai. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án điểm, án tham nhũng và các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm; chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hiến pháp và pháp luật, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã tiến hành lấy ý kiến bình xét các danh hiệu thi đua năm 2023, đề nghị suy tôn danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và “Cờ thi đua Chính phủ”. Hội nghị cũng thống nhất bầu VKSND tỉnh Lào Cai là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024,  VKSND tỉnh Lai Châu là Cụm phó Cụm thi đua.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 27/11/2023, tại VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Cụm thi đua số 6 ngành Kiểm sát nhân dân (gồm VKSND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số 6 năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 bằng hình thức trình chiếu Video clip. Theo đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã phát động, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và đạt được những kết quả tích cực; tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên; góp phần tích cực bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Phong trào thi đua tại các đơn vị được duy trì thường xuyên, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành.

Các đơn vị trong cụm đã có nhiều đổi mới, cách làm hay trong công tác thi đua, khen thưởng; chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn. Công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định; quy trình, thủ tục bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đều được thực hiện chặt chẽ, khách quan, công khai, dân chủ. Hội nghị cũng thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng của Cụm trong năm 2024 và tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Về nội dung bình xét, đề nghị khen thưởng, các đơn vị trong Cụm đã tiến hành thảo luận, thống nhất suy tôn, đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho VKSND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; đề nghị trình cấp có thẩm quyền tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tập thể VKSND tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, Hội nghị cũng bầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó năm 2024, gồm: VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế và VKSND tỉnh Quảng Bình.

VKSND thành phố Cần Thơ: Ngày 24/11/2023, VKSND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá, xếp loại Viện trưởng, Phó Viện trưởng.

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Viện đã trình bày Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2023, trong đó đánh giá các tiêu chí như: Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị; làm rõ những ưu, khuyết điểm của cá nhân, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thanh Từng, Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ
phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, nhận xét, đánh giá một cách khách quan đối với các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thay mặt Lãnh đạo Viện, đồng chí Phạm Thanh Từng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời hứa trong thời gian tới, tập thể Lãnh đạo Viện luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh.

TL (tổng hợp)
Tìm kiếm