CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị

16/05/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 15/5/2023, Đảng ủy VKSND tối cao ban hành Công văn số 658-CV/ĐU về việc hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị. Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao đăng tải các tài liệu liên quan để các đảng ủy, chi ủy khai thác, triển khai thực hiện.
Tìm kiếm