CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

02/11/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Ban cán sự đảng VKSND tối cao luôn quan tâm đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của toàn Ngành. Là đơn vị được giao tham mưu cho Lãnh đạo Viện các nhiệm vụ về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, Chi bộ Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) đã xác định đây là một nhiệm vụ cấp thiết, giúp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo.

Chi bộ Cục 2 hiện có 24 đảng viên, trong đó có 23 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Đảng viên trong Chi bộ có tuổi đời tương đối trẻ, nhiều đồng chí có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cơ bản giúp cấp ủy Chi bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Ban Chi ủy luôn xác định, để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, đạt hiệu quả thì việc phối hợp giữa Ban chi ủy và Lãnh đạo Cục phải chặt chẽ. Trước những yêu cầu nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị, Ban Chi ủy và Lãnh đạo Cục đều tổ chức cuộc họp, đưa ra ý kiến thảo luận, từ đó ra Nghị quyết phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức trong đơn vị thực hiện. Kết quả nổi bật nhất là việc ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CBC2 ngày 05/10/2023 về việc xác định nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác tháng, trong đó nêu rõ mục đích, tiêu chí, số lượng và quy trình xác định nhiệm vụ trọng tâm; Nghị quyết số 50/NQ-CBC2 ngày 26/10/2023 về việc thành lập bộ phận chuyên môn của Phòng công nghệ thông tin, trong đó quán triệt rõ mục đích, nhiệm vụ, cơ cấu của bộ phận, nhân sự cụ thể…

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và Lãnh đạo Cục 2, hiện nay, Chi bộ đã xử lý công việc trên môi trường mạng, các văn bản như báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, công văn, chương trình, hướng dẫn, kế hoạch trong Chi bộ được gửi qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Thông qua việc ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, các đồng chí Lãnh đạo có thể theo dõi tình hình quản lý và giải quyết văn bản thông qua hệ thống mạng, quy trình xử lý văn bản, từ đó đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời. Thông qua đó, văn bản được tổ chức quản lý tập trung theo cơ chế thống nhất, việc lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm, tham khảo thuận tiện, nhanh chóng và chính xác, đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác thông tin, giảm thiểu chi phí sao chụp văn bản trong hoạt động quản lý và điều hành tại đơn vị.

Đặc biệt, trước những buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, nội dung chuyên đề được gửi đến các đảng viên qua phần mềm Phòng họp không giấy để nghiên cứu trước, chuẩn bị các ý kiến phát biểu, góp phần nâng cao hiệu quả của buổi sinh hoạt chuyên đề. Việc điểm danh được thực hiện thông qua mã QR vừa tiết kiệm thời gian, vừa tạo tính chủ động và chính xác. Đảng viên được phân công xây dựng chuyên đề đã ứng dụng phần mềm Microsoft PowerPoint đề trình chiếu văn bản, hình ảnh, nội dung cuộc họp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả buổi sinh hoạt chuyên đề. Bên cạnh đó, việc ứng dụng phần mềm Excel để quản lý đảng viên với những thông tin như tuổi đảng, thời gian dự bị, thời gian chính thức đã giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Từ những kết quả đạt được, Chi bộ Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xác định thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Cục 2, VKSND tối cao
Tìm kiếm