CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Vụ 5 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

14/05/2020
Cỡ chữ:   Tương phản

Ngày 14/5/2020, Chi bộ Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự, chỉ đạo Đại hội. Toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ 5 tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Vụ 5, nhiệm kỳ qua, Ban Chi ủy Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng viên ngày càng hiệu quả, chất lượng; công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên hằng năm, Chi bộ luôn giữ vững là "Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu".

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản khác của Đảng ủy cấp trên. Ban Chi ủy chú trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm quyền được thông tin của Đảng viên. Không để xảy ra trường hợp cán bộ, Đảng viên có biểu hiện sa sút, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ 5 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; đồng thời khẳng định, thời gian qua, mặc dù Chi bộ Vụ 5 phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn, "nhạy cảm" nhưng cán bộ, Đảng viên Vụ 5 luôn giữ vững được phẩm chất đạo đức, kỷ cương nên đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Ngành.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cũng như nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Ban Chi ủy Vụ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền đơn vị, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, Đảng viên. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của Bí thư Chi bộ; đổi mới phương pháp làm việc của cấp ủy và nội dung sinh hoạt Chi bộ, trong đó tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề. Tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến
tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Lãnh đạo Vụ 5 tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 5 nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 03 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Hoàng Thị Thắm giữ chức vụ Chi ủy viên.

TG
Tìm kiếm