CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/06/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/6/2020, VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1 ) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại diện Đảng uỷ VKND tối cao và toàn thể Đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện cấp cao 1.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Viện cấp cao 1. Theo Báo cáo, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ VKSND tối cao và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành hữu quan, Đảng uỷ Viện cấp cao 1 đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Viện cấp cao 1 đã phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện thể chế thông qua việc ban hành các quy trình, quy định, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chỉ đạo đơn vị quản lý chặt chẽ, giải quyết đúng tiến độ các vụ, việc phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền; chất lượng nghiên cứu hồ sơ, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà từng bước được nâng lên; quan điểm giải quyết vụ án của Viện cấp cao 1 cơ bản có căn cứ, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận với tỷ lệ cao, nhất là các vụ án có kêu oan, các vụ án trọng điểm, án phức tạp và các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Công tác giải quyết án luôn được sự quan tâm, nghiên cứu của lãnh đạo đơn vị và các Kiểm sát viên giàu kinh nghiệm, nên việc giải quyết án đảm bảo chất lượng cao, không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần đấu tranh phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, tổng kết thực tiễn được tăng cường, đạt hiệu quả; đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót của cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính Nhà nước để ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm yêu cầu khắc phục. Hằng năm, nhiều chỉ tiêu công tác của Viện cấp cao 1 đều đạt và vượt so với yêu cầu của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành.

Đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 1 trình bày báo cáo tại Đại hội

Tập thể Đảng uỷ, các Chi uỷ trực thuộc luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo về mọi mặt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng được tăng cường; công tác phát triển Đảng viên được chú trọng; quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả của Đảng bộ Viện cấp cao 1 đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhất trí với phương hướng, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tối cao; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, nhất là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng.

Đại biểu tham dự Đại hội

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên. Chú trọng công tác xây dựng các Chi bộ vững mạnh, làm tiền đề cho việc xây dựng Đảng bộ Viện cấp cao 1 trong sạch, vững mạnh. Xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến
và Viện trưởng Viện cấp cao 1 Nguyễn Quang Thành tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí.

TG
Tìm kiếm