CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH THANH HÓA TÁI ĐẮC CỬ BCH ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2015 - 2020

27/09/2015
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dâ...
VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH THANH HÓA
TÁI ĐẮC CỬ BCH ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được tổ chức với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.
 
Toàn cảnh Đại hội
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị và BCH TW Đảng dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, cùng 447 đại biểu chính thức, đại diện hơn 20 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội.
 
BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) ra mắt Đại hội
Theo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, 05 năm qua, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; song với truyền thống đoàn kết và cách mạng, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong gần 30 năm đổi mới; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn xếp trong tốp đầu cả nước. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Vị thế và uy tín của tỉnh Thanh Hóa được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và có tác động tích cực, toàn diện đến đời sống xã hội.

Đ/c Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII, phát biểu nhận nhiệm vụ
 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 71 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII. Đồng chí Đỗ Văn Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tái đắc cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Đây chính là sự ghi nhận của Đảng bộ đối với những đóng góp của cá nhân đồng chí Viện trưởng cũng như của ngành Kiểm sát Thanh Hóa trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển./.
 Ngọc Hà
Tìm kiếm