CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030

02/03/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tích hợp kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030 trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị quốc gia đảm bảo phát triển hệ thống đô thị toàn quốc thống nhất qua các thời kỳ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030. Đối với các đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị thì thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị; đánh giá phân loại lại để kiểm soát chất lượng đô thị.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nghiên cứu, tích hợp kế hoạch thực hiện phân loại đô thị giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn vào Quy hoạch tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh. Đối với đơn vị hành chính dự kiến tiếp tục thực hiện sắp xếp sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2030 phải đảm bảo sự phù hợp về Quy hoạch, Chương trình phát triển đô thị, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hiệu quả kinh tế của địa phương.

Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế và Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, dự kiến sẽ có 3 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa.

Các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ có nhiều khu đô thị mới. Vùng trung du và miền núi phía Bắc sẽ nhiều có khu vực trở thành đô thị loại I theo dự kiến phân loại giai đoạn 2026 - 2030, như: Tp. Lạng Sơn, TT. Cao Lộc - H. Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn); Tp. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang); Tp. Sơn La (tỉnh Sơn La).

Vùng đồng bằng sông Hồng và vùng KTTĐ Bắc Bộ cũng có nhiều sự thay đổi trong phân loại đô thị, như: Tỉnh Bắc Ninh dự kiến thành lập 01 thành phố thuộc tỉnh (Tx. Từ Sơn) và 04 thị xã (H. Yên Phong, H. Tiên Du, H. Thuận Thành, H. Quế Võ); Tp. Vĩnh Yên, Tp. Phúc Yên, đô thị mới Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến trở thành đô thị loại I (giai đoạn 2026-2030); tỉnh Quảng Ninh có 02 đô thị sẽ trở thành đô thị loại I theo dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 (Tp. Uông Bí, TT. Quảng Hà - H. Hải Hà)… Đặc biệt, tại Thủ đô Hà Nội, các huyện: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng dự kiến thành lập quận.

Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau đều sẽ có một số đơn vị trở thành đô thị loại I giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

NTH
Tìm kiếm