CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023

11/04/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 10/4/2024, Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TAND tối cao đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương bao gồm 08 cơ quan là: Tòa án nhân dân tối cao, VKSND tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Đại diện Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương có đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương thuộc Khối thi đua và một số đơn vị liên quan…

Theo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các Bộ, ngành và sự hướng dẫn thường xuyên của Ban thi đua – khen thưởng Trung ương, nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các Bộ, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo ở từng Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ngành, vì vậy, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong khối quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng Bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước
trao
 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước
cho đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước
 trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước
cho các đồng chí đại diện các cơ quan thành viên của Khối, Văn phòng Chủ tịch nước,
Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương xác định: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng Bộ, ngành trong Khối để tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 của từng cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt cần đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các Bộ, ngành trong Khối tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của từng đơn vị để cụ thể hóa các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 01/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/NĐ-CP cho phù hợp với thực tiễn, đặc thù của từng Bộ, ngành trong Khối.

Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thực chất; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng Bộ, ngành.

Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước trao Cờ Khối trưởng Khối thi đua
cho Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Khối phó là VKSND tối cao

Ngoài ra, cần thực hiện công tác khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch và đúng quy định. Phát hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Các đồng chí đại diện các Bộ, ngành ký Giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí đại diện các cơ quan thành viên của Khối, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương. Hội nghị cũng tiến hành suy tôn, bình xét khen thưởng; bầu Khối trưởng Khối thi đua năm 2024 là Tòa án nhân dân tối cao, Khối phó là VKSND tối cao; đồng thời tổ chức phát động và ký kết Giao ước thi đua của Khối trong năm 2024.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

 

TL
Tìm kiếm