CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/06/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 03/6/2020, Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ, lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp và khâu đột phá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như: Đổi mới công tác phát hiện, khởi tố, điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền; chủ động thu thập nguồn tin về tội phạm thông qua hoạt động bám sát địa bàn; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thành cơ bản việc xây dựng thể chế về công tác điều tra; tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm điều tra; tăng cường phối hợp trong và ngoài Ngành; tổ chức ký kết thi đua giữa các phòng nghiệp vụ về chỉ tiêu công tác,… Theo đó, kết quả công tác của đơn vị ngày càng được nâng lên cả về số lượng, chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao
phát biểu tại Đại hội

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, Đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan điều tra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục phối hợp với chính quyền đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là: Tăng cường năng lực cho Cơ quan điều tra; nâng cao chất lượng giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, khởi tố, điều tra; chú trọng công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Ngành.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng; đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt chuyên đề; gắn sinh hoạt chuyên đề vào công tác chuyên môn của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên có năng lực, làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao
nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ.

TL
Tìm kiếm