CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

24/01/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 24/1/2024, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại diện Đảng ủy cấp trên tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quang Dũng.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; đại diện Văn phòng Ban cán sự đảng và toàn thể công chức thuộc Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối từ điểm cầu Đảng bộ VKSND tối cao đến 05 điểm cầu là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gồm: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được theo dõi video clip Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Theo đó, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn trong Đảng bộ để cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đạt kết quả cao trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng.

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phục vụ Đoàn kiểm tra số 891 của Ban Bí thư; công tác tổ chức cán bộ; góp ý trong xây dựng các đề án, quy định quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát tình hình thực tế, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị với những kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Trong thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án hình sự: Đã kiểm sát việc giải quyết 159.231 nguồn tin về tội phạm, tăng 10,2%. Tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra giải quyết 143.299 nguồn tin về tội phạm, đạt tỷ lệ 90%; đang giải quyết 15.932 nguồn tin. Trong giai đoạn truy tố đã kiểm sát 79.668 vụ/150.433 bị can, tăng 13,9% số vụ và 16,2% số bị can; đã xử lý, giải quyết 79.225 vụ/151.986 bị can, đạt tỷ lệ 99,4%.

Trong công tác giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, VKSND tối cao tiếp tục giải quyết kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; chủ động phát hiện, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can.

Trong giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm VKSND tối cao, VKSND cấp cao đã thụ lý 10.594 đơn/6.008 việc đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hình sự, hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động; đã giải quyết 9.825 đơn/5.435 việc, đạt tỷ lệ 90,5% số việc, vượt 30,5% so với chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội.

 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao
công bố các quyết định khen thưởng tại Hội nghị

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao nghiêm túc tổ chức các Hội nghị do Trung ương và Đảng ủy Khối quán triệt. Công tác xây dựng Ngành có nhiều chuyển biến rõ nét, toàn Ngành đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên được bổ sung, chất lượng từng bước được nâng lên; tham gia có trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp và xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; công tác hướng dẫn thi hành pháp luật và giải đáp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự được triển khai thực hiện tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện theo đúng Chương trình đề ra, hoạt động thực chất, hiệu quả, tăng cường giám sát người đứng đầu, cấp ủy viên, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy đã ban hành Quy trình về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; hệ thống hóa các văn bản kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VKSND tối cao đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ 2023 - 2028; chỉ đạo Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; lãnh đạo Đoàn Thanh niên ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ về “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên của VKSND tối cao trong tình hình mới” và tổ chức tọa đàm giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao với đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với chủ đề “Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKS trong nhà nước pháp quyền”.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì phần tham luận của các tổ chức đảng. Nội dung tham luận tập trung đánh giá những kết quả đã làm được của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao, đồng thời thảo luận về những biện pháp nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả việc triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 14
VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 5
VKSND tối cao phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của toàn Đảng bộ trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Đảng bộ VKSND tối cao tiếp tục bám sát các văn bản của Đảng cấp trên; tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, để thực hiện chủ trương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Ngành và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn đòi hỏi nhiều điều kiện, nhưng điều kiện tiên quyết phải là chất lượng cán bộ. Lãnh đạo VKSND các cấp, người đứng đầu cấp uỷ phải là người nắm chắc các quy định, chủ trương, chính sách và nguyên tắc của công tác đảng, từ đó, thống nhất về nhận thức và hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, cần phát huy trách nhiệm, vai trò cá nhân, đề cao tính nêu gương đi đôi với lề lối và phương pháp làm việc thực chất, hiệu quả sao cho chất lượng công việc năm sau đạt cao hơn năm trước.

Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng đề nghị Đảng bộ VKSND tối cao cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đảng viên cần xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế để bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai Quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với xây dựng Ngành. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chú trọng thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu, là cán bộ lãnh đạo quản lý và cấp ủy các cấp, đồng thời, Thủ trưởng đơn vị và người đứng đầu cấp uỷ có trách nhiệm tự kiểm tra công tác nội bộ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng kết quả công tác của toàn Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong năm 2023. Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các quy định mới của Đảng; chú trọng công tác sinh hoạt Đảng; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng; tăng cường giám sát chuyên đề. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng ủy VKSND tối cao đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Giấy khen cho các đảng bộ cơ sở,
Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao đạt tiêu chuẩn
"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị. Đảng uỷ VKSND tối cao sẽ quán triệt, triển khai trong toàn Đảng bộ với tinh thần chủ động, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã trao Giấy khen của Đảng ủy VKSND tối cao cho 6 đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2023.

VC
Tìm kiếm