CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng ủy VKSND tỉnh Sơn La sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

09/05/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 08/5/2023, Đảng ủy VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,  với sự đoàn kết, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và đảng viên, công chức, người lao động, Đảng ủy VKSND tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Lan Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy đã thông qua Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-CT/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Trong đó nêu rõ, thời gian tới, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã trao các quyết định khen thưởng cho 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VKSND tỉnh Sơn La
Tìm kiếm