CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hướng dẫn các bước triển khai ứng dụng quản lý người ra, vào trụ sở cơ quan để phát hiện, cảnh báo, truy vết phòng chống dịch Covid-19

29/05/2021
Cỡ chữ:   Tương phản

HƯỚNG DẪN

 Các bước triển khai ứng dụng quản lý người ra, vào trụ sở cơ quan

để phát hiện, cảnh báo, truy vết phòng chống dịch Covid-19

---------------------------------------

Bước 1. Cục 2 tiếp nhận công nghệ, phần mềm từ Bộ Thông tin và Truyền thông; biên soạn tài liệu, video hướng dẫn, gửi các đơn vị; hướng dẫn, tập huấn vận hành cho nhân sự của Văn phòng; hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị.

Bước 2. Văn phòng cử nhân sự (chủ yếu Tổ bảo vệ và Phòng Hành chính) nhận chuyển giao công nghệ, phần mềm, tập huấn vận hành.

Lắp đặt máy tính có kết nối internet tại các cổng ra, vào cơ quan và tại các lối vào các cụm thang máy ở tầng B2, B1, tầng G, tầng 1 để người ra vào quét mã QR hoặc khai báo trên máy tính.

Tạo mã QR chung quản lý ra vào trụ sở, in mã, dán tại cổng vào, cổng ra và các lối vào cầu thang máy tầng B2, B1, G, tầng 1.

Bước 3. Đối với các đơn vị làm việc tại Trụ sở VKSND tối cao:

1) Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại (Hướng dẫn kỹ thuật – Phụ lục 1). Đề nghị thực hiện ngay;

2) Đăng ký điểm kiểm soát dịch của đơn vị mình (Hướng dẫn kỹ thuật – Phụ lục 2);

3) Tạo mã QR Code của riêng đơn vị mình. Sau khi đăng ký thành công điểm kiểm soát dịch theo mục 2 ở trên  thì mã QR của riêng đơn vị sẽ được tự động tạo ra (Hướng dẫn kỹ thuật – Phụ lục 3);

4) In mã QR Code của đơn vị mình đã tạo ở trên và dán tại điểm kiểm soát của đơn vị;

5) Quán triệt, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và khách đến làm việc quét mã QR tại điểm kiểm soát của đơn vị.

Lưu ý: Đơn vị cử cán bộ làm đầu mối phối hợp Cục 2 trong quá trình triển khai thực hiện và theo dõi,quản lý, tổng hợp báo cáo.

Tìm kiếm