CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu VKSND năm 2022” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm trang phục VKSND năm 2022”

14/09/2022
Cỡ chữ:   Tương phản

Tìm kiếm