CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021"

22/10/2021
Cỡ chữ:   Tương phản

Tìm kiếm