CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tin về Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

09/08/2010
Cỡ chữ:   Tương phản
Kháng nghị số 09/2010/QĐ- KN ngày 07/7/2010 đối với phần quyết định hình phạt của Bản án HSST số 29/2010/HSST ngày 08/6/2010 của TAND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã xét xử bị cáo Hoàng Văn Chiến, dân tộc Tày, sinh năm 1984, trú tại Thôn 3, Minh Quang, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang về tội “Đánh bạc” và tội “Gá bạc”. Bản án áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự xử phạt Hoàng Văn Chiến 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Lý do kháng nghị: Hành vi phạm tội của Hoàng Văn Chiến là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền và tham gia cá cược nhiều ván, bị thua hết tiền nhưng bị cáo không dừng lại mà cầm cố 02 chiếc điện thoại để lấy tiền đánh bạc tiếp. Trong vụ án này, bị cáo sử dụng tiền nhiều nhất vào việc đánh bạc và là con bạc tích cực nhất...
Tin v Thc hành quyn công t và kim sát các hot động tư pháp ca Vin kim sát nhân dân các cp
 
 Công tác Kháng ngh các bn án hình s ca Vin kim sát nhân dân các cp
1. Vin kim sát nhân dân tnh Tuyên Quang
* Kháng ngh s 09/2010/QĐ- KN ngày 07/7/2010 đối vi phn quyết định hình pht ca Bn án HSST s 29/2010/HSST ngày 08/6/2010 ca TAND huyn Hàm Yên, tnh Tuyên Quang đã xét x b cáo Hoàng Văn Chiến, dân tc Tày, sinh năm 1984, trú ti Thôn 3, Minh Quang, xã Minh Hương, huyn Hàm Yên, tnh Tuyên Quang v ti “Đánh bc” và ti “Gá bc”. Bn án áp dng khon 1 Điu 248, đim h, p khon 1 Điu 46; Điu 60 B lut hình s x pht Hoàng Văn Chiến 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thi gian th thách 12 tháng tính t ngày tuyên án sơ thm.
Lý do kháng ngh: Hành vi phm ti ca Hoàng Văn Chiến là nguy him cho xã hi, b cáo tham gia đánh bc bng hình thc xóc đĩa, sát pht nhau bng tin và tham gia cá cược nhiu ván, b thua hết tin nhưng b cáo không dng li mà cm c 02 chiếc đin thoi để ly tin đánh bc tiếp. Trong v án này, b cáo s dng tin nhiu nht vào vic đánh bc và là con bc tích cc nht. Vì vy cn phi áp dng hình pht tù, cách ly b cáo khi xã hi mt thi gian mi có tác dng giáo dc và phòng nga chung. Bn án x pht b cáo 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là không đáp ng được yêu cu phòng nga ti phm trong điu kin hin nay.
Kháng nghđề ngh Tòa án nhân dân tnh Tuyên Quang áp dngkhon 1 Điu 248, đim h, p khon 1 Điu 46 B lut hình s x tăng hình pht và x pht tù giam đối vi b cáo Hoàng Văn Chiến.
2. Vin kim sát nhân dân tnh Thái Bình
* Kháng ngh s 06/KS- KNPT ngày 05/7/2010 đối vi Bn án HSST s 24/HSST ngày 21/6/2010 ca TAND tnh Thái Bình đã xét x các b cáo:
- Nguyn Bá Hoán, sinh năm 1965, trú ti s 33, Nguyn Bnh Khiêm, phường Tiến  An, thành ph Bc Ninh, tnh Bc Ninh
- Nguyn Th T, sinh năm 1965, trú ti t 3, khu 5, phường Bc Sơn, qun Kiến An, thành ph Hi Phòng.
- Nguyn Bá Luân, sinh năm 1977, trú ti thôn Tăng M, xã Nam Hng, huyn Đông Anh, thành ph Hà Ni.
 V ti “La đảo chiếm đot tài sn” theo quy định ti các đim a, b khon 4 Điu 193 B lut hình s.  
Lý do kháng ngh: Các b cáo Nguyn Bá Hoán, Nguyn Th T và Nguyn Bá Luân b Vin kim sát nhân dân ti cao truy t v ti “La đảo chiếm đot tài sn” theo quy định ti các đim a, b khon 4 Điu 139 B lut hình s.
Ti phiên toà, căn c vào tài liu chng c có trong v án, kết qu thm vn và tranh lun, căn c vào các quy định ca B lut hình s, B lut t tng hình s, Vin kim sát nhân dân tnh Thái Bình đề ngh Hi đồng xét x tuyên b các b cáo phm ti “La đảo chiếm đot tài sn” theo quy định ti các đim a, b khon 4 Điu 139 B lut hình s v các hành vi:
Tđầu năm 2007 đến khi b bt Nguyn Bá Hoán cùng các đồng phm đã la đảo 255 người trên địa bàn 22 tnh, thành ph trong c nước.  Nguyn Bá Hoán đã la đảo 195 người có nhu cu sang M lao động, chiếm đot 842.100 USD và 3.138.568.000 đồng. S tin này Hoán đã tr li  155.100 USD và 359.900.000 đồng cho người b hi, chuyn cho Nguyn Th T 80.200 USD và 356.000.000 đồng, hin còn chiếm đot 606.580 USD và 2.442.668.000 đồng. Ti phiên Toà Hoán khai còn nhn ca Luân s tin 19.000 USD, nâng tng s USD Hoán chiếm đot lên đến 625. 580 USD.
              Nguyn Th T trc tiếp la đảo 152 người có nhu cu sang M lao động, chiếm đot 552.000 USD và 1.346.480.000 đồng. Tđồng phm vi Hoán và nhn ca Hoán 80.200 USD và 356.000.000 đồng, tng cng s tin T la đảo là 630.200 USD và 1.702.480.000 đồng. Khi người lao động phát hin b la thì Tđã tr li cho mt s người được 28.500 USD và 363.200.000 đồng, hin còn chiếm đot 603.700 USD và 1.339.280.000 đồng.
Nguyn Bá Luân vi vai trò đồng phm giúp sc cho Nguyn Bá Hoán la đảo chiếm đot ca 18 người lao động s tin 80.000 USD và 39.400.000 đồng, giúp sc cho Nguyn Th T la đảo chiếm đot ca 21 người lao động do Luân môi gii vi s tin 45.500 USD. Nguyn Bá Luân đã trc tiếp la đảo thu ca 21 người s tin 101.200 USD, sau đó chuyn cho Nguyn Bá Hoán 41.000 USD. Khi người lao động đến đòi li tin, Luân đã tr cho người lao động 54.350 USD, hin còn chiếm đot 5.850 USD, nhưng đã đưa cho Nguyn Bá Hoán 19.000 USD.
Căn c vào kết quđiu tra và din biến ti phiên toà, Vin kim sát đề ngh x pht đối vi các b cáo: Nguyn Bá Hoán và Nguyn Th T mc án tù chung thân, b cáo Nguyn Bá Luân mc án t 10 đến 12 năm tù.
 H sơ v án th hin Nguyn Bá Luân đã có tho thun mc chi phí phi thu để thông báo cho các lao động có nhu cu đi xut khu lao động. Quá trình điu tra b cáo Nguyn Bá Luân và Nguyn Bá Hoán khai tuy Luân không trc tiếp giao dch vi Nguyn Nguyn Th T nhưng Hoán đều thông báo cho Luân biết vic giao dch vi Tđã mt ln dn Luân xung Hi Phòng. Vì vy Luân phi chu trách nhim vi vai trò đồng phm trong vic để Nguyn Th T chiếm đot 45.500 USD ca 21 người lao động. Do không cân nhc k các ni dung tình tiết đã được Cơ quan điu tra thu thp được trong h sơ v án mà ch da vào li khai không khách quan ca Nguyn Th T ti phiên toà (T không quen biết Luân) để kết lun Nguyn Bá Luân không có hành vi đồng phm vi Nguyn Th Tđể chiếm đot 45.500 USD nói trên là không chính xác và b lt hành vi phm ti. Tuy Nguyn Bá Luân có hai tình tiết gim nh là khai báo thành khn, t nguyn bi thường thit hi nhưng b cáo Luân nhiu ln chiếm đot tài sn có giá tr ti nhiu tđồng. Hành vi phm ti ca Luân là đặc bit nghiêm trng, Hi đồng xét x ch x pht b cáo 7 năm tù là quá nh, không tương xng vi tính cht mc độ hành vi phm ti mà b cáo đã gây ra. án sơ thm xác định Nguyn Th Tđã la đảo chiếm đot tài sn có giá tr tương đương hơn 10 tđồng, hành vi ca b cáo đã gây ra hu quđặc bit nghiêm trng, phm  vào đim a, b khon 4 Điu 139 B lut hình s. Toà án nhân dân tnh Thái Bình ch tuyên pht Nguyn Th T 20 năm tù là quá nh, vi phm quy định ti Ngh quyết 01/2001/NQ- HĐTP ngày 15/3/2001 ca Hi đồng thm phán Toà án nhân dân ti cao hướng dn mt s quy định ca các Điu 139, 193, 278, 279 và 289 B lut hình s năm 1999. Ti đim c, mc 2.2 Ngh quyết quy định “X pht chung thân nếu tài sn b chiếm đot có giá tr t 4 t 500 triu đồng tr lên”
Kháng nghđề ngh Tòa phúc thm Tòa án nhân dân ti cao áp dng đim a, b khon 4 Điu 139 B lut hình s xét x b cáo Nguyn Bá Luân v ti “La đảo chiếm đot tài sn” vi các hành vi như cáo trng đã truy t; tăng hình pht đối vi b cáo Nguyn Th T lên mc án chung thân và b cáo Nguyn Bá Luân t 10 đến 12 năm tù.
3. Vin kim sát nhân dân tnh Phú Yên
* Ngày 28/7/2010, VKSND tnh Phú Yên ban hành Kháng ngh phúc thm s 06/QĐ-KNPT đối vi bn án hình s s 20/2010/HSST ngày 01/7/2010 ca TAND huyn Tuy An đã áp dng khon 1, khon 5 Điu 202; các đim b, p khon 1, khon 2 Điu 46 B lut hình s x pht b cáo Đoàn Văn Chung 01 năm tù v ti vi phm quy định vđiu khin phương tin giao thông đường b. Cm b cáo hành ngh lái xe 01 năm k t ngày chp hành xong hình pht tù.
Lý do kháng ngh: B cáo Chung điu khin xe ô tô gây tai nn nhưng phn hình pht b sung li cm b cáo hành ngh lái xe là không rõ ràng, c th, làm nh hưởng đến quyn và li ích hp pháp ca b cáo sau khi chp hành xong hình pht tù.
Kháng nghđề ngh Toà án nhân dân tnh Phú Yên xét x v án theo th tc phúc thm, sa phn hình pht b sung ca bn án theo hướng: cm b cáo Đoàn Văn Chung hành ngh lái xe ô tô trong thi hn 01 năm k t ngày chp hành xong hình pht tù.
Tng hp: Thanh Tâm
                                                                                                                                  
Tìm kiếm