CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đại hội Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

12/03/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 12/3/2020, Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội...

VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Ngày 12/3/2020, Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội. Toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính tham dự Đại hội.

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Hành chính, nhiệm kỳ qua, Chi bộ Hành chính luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ, lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao. Đảng viên trong Chi bộ nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Chi bộ quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức mới... nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, Đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao,

Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội

Ban Chi uỷ phối hợp với lãnh đạo đơn vị chỉ đạo việc bố trí, sắp xếp và phân công nhiệm vụ cho công chức, người lao động phù hợp với khả năng của từng người nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích để công chức, Đảng viên, người lao động có cơ hội học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả của Chi bộ Hành chính đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 cần phát huy kết quả của nhiệm kỳ trước, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị được giao. Phải xác định rõ nhiệm vụ chính trị mà Chi bộ tập trung lãnh đạo; việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đi đôi với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Chi bộ.

Mỗi Đảng viên trong Chi bộ phải có sự gương mẫu, tận tuỵ, trách nhiệm, trung thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của Chi bộ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực chuyên môn của mỗi Đảng viên.

 

Ban Chi ủy Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra ban Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm: Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Trường Thanh, Trưởng phòng Hành chính giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lương Văn Công, Trưởng phòng Trang tin điện tử VKSND tối cao được bầu làm Chi ủy viên.

TG

Tìm kiếm