CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

03/12/2019
Lượt xem: 33023 Cỡ chữ:   Tương phản

Ngày 03/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.


Ngày 03/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương là báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại hội nghị. Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới 5 điểm cầu, gồm: Văn phòng đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 11, khóa XII tới đại biểu dự hội nghị. Theo đó, từ ngày 07/10 đến ngày 12/10/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Vũ Đức Nam tiếp tục quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Thông báo số 156-TB/TW ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”...

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, các nội dung mới, cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII, từ đó, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác của đơn vị đạt hiệu quả...

Thành Luân
Tìm kiếm