CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ông Lê Tiến giữ chức vụ Viện trưởng VKSND Thành phố Đà Nẵng

01/04/2020
Cỡ chữ:   Tương phản

Ông Lê Tiến được biệt phái giữ chức vụ Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 01/4/2020.

Chiều ngày 31/3/2020, VKSND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố Quyết định biệt phái cán bộ của Viện trưởng VKSND tối cao. 

Thừa ủy nhiệm của Viện trưởng VKSND tối cao, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

trao Quyết định biệt phái cán bộ cho ông Lê Tiến và trao hoa chúc mừng nguyên Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng

Phan Trường Sơn vừa nhận Quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Quyết định này, ông Lê Tiến, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) được biệt phái giữ chức vụ Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 01/4/2020.

Thừa ủy nhiệm của Viện trưởng VKSND tối cao, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao Quyết định biệt phái và phát biểu chúc mừng ông Lê Tiến nhận nhiệm vụ mới; tặng hoa ông Phan Trường Sơn, nguyên Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng vừa nhận Quyết định nghỉ hưu theo chế độ./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

(vov.vn)

Tìm kiếm