CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

29/02/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Vừa qua, nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024, VKSND thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Tòa án nhân dân và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Tĩnh mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lê Văn M.

Tại hồ sơ thể hiện: Lê Văn M (sinh ngày 10/01/1994, trú tại tổ dân phố 5, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện kết luận M có nghiện ma túy. Công an phường Nam Hà đã yêu cầu M trong thời hạn 05 ngày làm việc phải đi đăng ký cai nghiện tự nguyện nhưng M không chấp hành. Ngoài ra, đối tượng Lê Văn M còn phải chịu 02 tình tiết tăng nặng là: “Vi phạm hành chính nhiều lần” và “Vi phạm trong thời gian đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính.”

Tại phiên họp, Kiểm sát viên đã thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án từ khi thụ lý đến thời điểm mở phiên họp về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trên cơ sở ý kiến đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cũng như quan điểm của Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã chấp nhận và ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Lê Văn M với thời hạn 12 tháng.

Thông qua công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, VKSND thành phố Hà Tĩnh nhận thấy, các cơ quan có liên quan đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại địa phương. 

TD (tổng hợp)
Tìm kiếm