CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

VKSND tối cao họp trực tuyến về công tác thi đua, khen thưởng Quý II/2024

18/04/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Sáng nay (17/4), Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân (Vụ 16, VKSND tối cao) tổ chức họp trực tuyến với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân để nắm tình hình hoạt động thi đua, khen thưởng quý I/2024 và triển khai, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND tối cao chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp tại VKSND tối cao

Tham dự cuộc họp có Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Tại cuộc họp, dưới sự điều hành, chủ trì của đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ 16, VKSND tối cao, lãnh đạo, trưởng phòng thuộc Vụ 16 đã trình bày các nội dung gồm: Một số nội dung lưu ý khi lập, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; một số nội dung lưu ý khi khi lập, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề; một số nội dung lưu ý khi lập, gửi hồ sơ xét, đề nghị công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Vụ trưởng Vụ 16, VKSND tối cao chủ trì, phát biểu tại cuộc họp

Liên quan đến một số nội dung lưu ý khi lập, gửi hồ sơ xét, đề nghị công nhận sáng kiến, Vụ 16 cho biết, theo quy định, sáng kiến là giải pháp có tính mới về kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực đã được áp dụng tại cơ sở, có khả năng nhân rộng và được cấp có thẩm quyền công nhận.

Nội dung của sáng kiến bao gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ngành; công tác phối hợp nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị trên cơ sở các quy định của pháp luật; các hoạt động khác của ngành Kiểm sát nhân dân.

VKSND tối cao lưu ý: Chỉ xem xét, công nhận đối với những sáng kiến có tính mới, không trùng tên, trùng nội dung với sáng kiến, giải pháp đã được công bố, áp dụng, công nhận...; được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo, công chức Vụ 16 tham dự cuộc họp

Các sáng kiến đề nghị Hội đồng sáng kiến Ngành xem xét công nhận phạm vi ảnh hưởng trong toàn Ngành phải là sáng kiến đã được công nhận ở cấp cơ sở và xét thấy có khả năng áp dụng, nhân rộng trong toàn Ngành;

Tiêu đề: Tác giả khi lựa chọn, đặt tên sáng kiến phải bám sát vấn đề nghiên cứu hoặc nội dung chính của sáng kiến, không đặt tên sáng kiến quá đơn giản, chung chung...

Hồ sơ sáng kiến phải bảo đảm đủ tài liệu, phải đóng thành quyển, không để rời.

Người ký Tờ trình, ký xác nhận Đơn đề nghị của tác giả phải do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở, không phải do Thủ trưởng đơn vị ký.

Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 1 năm, kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.

Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến ngành Kiểm sát nhân dân: Đợt 1 trước ngày 15/4/2024; Đợt 2 trước ngày 15/8/2024.

(bvpl.vn)
Tìm kiếm