CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Chi bộ VKSND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/09/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, trước yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, những năm qua, Chi bộ VKSND huyện Phù Yên đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đảng viên Chi bộ VKSND huyện Phù Yên

Trên cơ sở kế hoạch của cấp ủy cấp trên, ngay từ đầu năm 2023, Chi bộ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, hướng dẫn cán bộ, đảng viên trong Chi bộ xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”.

Để việc học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực với chức năng, nhiệm vụ được giao, hằng năm, căn cứ Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của VKSND tỉnh, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu công tác; cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, tích cực thi đua học tập, tự nâng cao trình độ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đơn vị đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Chi bộ luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chi bộ đặc biệt chú trọng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan toả mạnh mẽ. Qua đó khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phải trau dồi các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; gắn kết việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương và đơn vị.

Ngoài ra, để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Chi bộ đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương như xây dựng nông thôn mới, đóng góp cho các quỹ từ thiện, phối hợp xây dựng nhà đại đoàn kết, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Sa Văn Quỳnh , Bí thư Chi bộ VKSND huyện Phù Yên triển khai
chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kết quả, hằng năm, đơn vị đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến trở lên, trong đó 06 năm liền (từ năm 2017 đến 2022) đều đạt Tập thể lao động xuất sắc, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của Ngành; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Chi bộ đều đạt danh hiệu Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, ngày 15/5/2023, Chi bộ VKSND huyện Phù Yên được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Có thể thấy, các thế hệ cán bộ, đảng viên Chi bộ VKSND huyện Phù Yên đã phấn đấu không ngừng cho sự phát triển của Ngành nói chung và của VKSND huyện Phù Yên nói riêng. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn nỗ lực rèn luyện, cụ thể hóa lời dạy của Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả, đồng thời lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam để rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, từ đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

VKSND huyện Phù Yên
Tìm kiếm