CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Đảng bộ VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW

12/05/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 10/5/2023, Đảng bộ VKSND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Thị Liên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn của đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả công tác xây dựng Đảng, đưa ra đánh giá chung và bài học kinh nghiệm để khắc phục. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Hồ Sỹ Cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Trần Xuân Trường, đảng uỷ viên thông qua Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và đánh giá kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phần thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp, đề xuất nhiều cách làm hay để tiếp tục thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nửa cuối nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Để ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ VKSND tỉnh đã quyết định tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể và 3 cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu trong nửa nhiệm kỳ sau, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, triển khai tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; phổ biến sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa Nghị quyết đại hội Đảng cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, từ đó hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

VKSND tỉnh Nghệ An
Tìm kiếm