CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Vĩnh Phúc học tập, làm theo lời Bác dạy

27/06/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những điển hình tiên tiến phong trào học tập tư tưởng và làm theo đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với những công việc cụ thể trong sinh hoạt, học tập và công tác thực tiễn.

Trong những năm qua, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của Ngành và chính quyền địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng phong trào “Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Trong đó, Phòng Thanh tra - Khiếu tố đã nhận thức rõ việc học tập tư tưởng và làm theo đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với những công việc cụ thể trong sinh hoạt, học tập và công tác thực tiễn.

Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Vĩnh Phúc được sáp nhập từ tháng 3/2020, gồm 2 bộ phận trực thuộc là thanh tra và kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Mặc dù khối lượng công việc ngày càng tăng, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng các cán bộ, Kiểm sát viên luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã thiết lập kế hoạch cá nhân về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các bản kế hoạch đều thể hiện rõ nội dung làm theo, gắn nhiệm vụ được phân công với tư tưởng của Bác, từ đó đề ra các giải pháp công tác phù hợp, hiệu quả. 

Cán bộ Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu hồ sơ

Mỗi cán bộ thanh tra luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ "Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi, gương mờ thì không soi được, vì thế cán bộ Thanh tra phải rèn luyện đạo đức cách mạng”, từ đó luôn có ý thức rèn luyện bản thân, tích cực tìm hiểu, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để áp dụng hiệu quả trong công tác chuyên môn.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ luôn chấp hành tốt các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát; có ý thức tôn trọng và phục vụ nhân dân, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình hướng dẫn khi tiếp công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Nói về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, tố cáo, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại, tố cáo. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm lo lắng đến quyền lợi của họ, do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn”.

Theo quan điểm của Người, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân chính là một biện pháp quan trọng và thiết thực để củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Do vậy, ngoài việc giải quyết vụ việc đảm bảo đúng về pháp luật, cán bộ, Kiểm sát viên Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh đã tăng cường đối thoại, gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật để công dân hiểu và tuân thủ, nhờ đó hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, giúp nhân dân thêm tin tưởng vào luật pháp nói chung và ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng.

Bên cạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, các cán bộ, Kiểm sát viên Phòng Thanh tra - Khiếu tố cũng luôn lấy Bác là tấm gương để học tập, rèn luyện trong sinh hoạt hằng ngày. Cụ thể: Thực hành tiết kiệm điện nước, bảo quản và giữ gìn tài sản công, tiết kiệm văn phòng phẩm; có lối sống trung thực, lành mạnh, gương mẫu chấp hành các quy tắc ứng xử nơi công cộng, các chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động xã hội do Ngành, đoàn thể và địa phương phát động. Trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp luôn đoàn kết, thẳng thắn phê bình, góp ý về những tồn tại, thiếu sót trong công tác và sinh hoạt để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Trong thời gian tới, cán bộ, Kiểm sát viên Phòng Thanh tra - Khiếu tố tiếp tục xác định phải luôn phấn đấu, rèn luyện, tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đó cũng là những việc làm thiết thực, cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Nguyễn Thoa (bvpl.vn)
Tìm kiếm