CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03/11/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Tối 02/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên Giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023" - Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự chương trình. Ngành Kiểm sát nhân dân có Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao Hoàng Thị Quỳnh Chi vinh dự là một trong các điển hình tiêu biểu được tôn vinh lần này.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  cùng đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành và các đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc.

Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng là chương trình giao lưu thường niên, nhằm tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi, khẳng định giá trị, ý nghĩa thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tạo sức mạnh lan tỏa, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn lựa.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
trao hoa, biểu trưng cho các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề xuyên suốt của chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023 là "Niềm tin và khát vọng". Đó là niềm tin, thắp sáng lý tưởng, con đường cách mạnh mà Đảng, Bác Hồ và toàn thể nhân dân ta đã chọn. Niềm tin vào thành quả của cách mạng trong suốt chặng đường 93 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào sự kiên định, kiên trì, bản lĩnh ý chí và nỗ lực của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và những con người Việt Nam hôm nay đang tiếp bước hành trình khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngành Kiểm sát nhân dân có Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao Hoàng Thị Quỳnh Chi vinh dự là một trong các điển hình tiêu biểu được tôn vinh lần này. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ; quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm giai đoạn 2017-2022 và những nhiệm vụ đột xuất mà Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao giao. Trong 06 năm từ 2017-2022 với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Vụ 14 VKSND tối cao được tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (năm 2020), được tặng Cờ thi đua Chính phủ 05 năm (2017, 2018, 2019, 2021, 2022), 100% công chức trong đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tập thể đơn vị luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong việc tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi luôn nâng cao nhận thức sâu sắc, đúng đắn đúng đắn về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện đã có tác động tích cực trong việc tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm với công việc được phân công.

Đồng chí luôn kịp thời quán triệt, yêu cầu đảng viên tích cực quán triệt, học tập các văn bản của đảng như: Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Hướng dẫn liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Lãnh đạo Chi bộ tăng cường việc quán triệt và tổ chức triển khai việc xây dựng kế hoạch của cấp ủy, xây dựng cam kết của cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; quán triệt đầy đủ Nghị quyết 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới công tác tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”. Năm 2018, tham gia thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của công chức, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, bằng những việc làm thiết thực, những tấm gương điển hình tiêu biểu đã học và làm theo Bác từ những điều dung dị nhất, mộc mạc nhất nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đó là những tấm gương đầy tinh thần trách nhiệm và nhân văn, có sức lôi cuốn và truyền cảm hứng đến cộng đồng xã hội, những tấm gương luôn nỗ lực không ngừng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình dựng xây đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình; đồng thời mong muốn mỗi cá nhân điển hình nỗ lực phấn đấu hơn nữa, góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tuyên dương với thành tích, đóng góp tích cực cho sự trường tồn, phát triển của đất nước, cho hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao
Các đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi

 

TH
Tìm kiếm