CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tổng hợp Hướng dẫn cài đặt Bluezone

29/05/2021
Cỡ chữ:   Tương phản

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng  Bluezone:

Bước 1: Vào kho ứng dụng CHPlay (với thiết bị Android) hoặc Appstore (với thiết bị iOS).

https://www.quangngai.dcs.vn/documents/54462/97875/b1.jpg/f70f3830-52ab-4593-a6a3-16f0cdf5d42d?t=1596418363269

Bước 2: Gõ từ khóa “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

https://www.quangngai.dcs.vn/documents/54462/97875/b2.jpg/762fb5e6-a4ad-41ee-ac1e-5ed04b5b1c9e?t=1596418386728

Bước 3: Chọn ứng dụng Bluezone - khẩu trang điện (Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Tuyền thông) rồi cài đặt.

https://www.quangngai.dcs.vn/documents/54462/97875/b31.jpg/a404f779-ec2b-4e5a-8f0e-a2f5a4b3e3e8?t=1596418900947

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

https://www.quangngai.dcs.vn/documents/54462/97875/b51.jpg/1d186036-529e-42f0-b7b9-25e5e2ebc95e?t=1596419017740

Sau khi cài đặt Bluezone thành công.

https://www.quangngai.dcs.vn/documents/54462/97875/tc.jpg/a7f5ad2b-6471-43c3-a5fd-55e4d6c7924d?t=1596419117004

 

Tìm kiếm