CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng chủ trì Phiên họp của Ban chỉ đạo Đề án

07/06/2024
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 07/6/2024, VKSND tối cao tổ chức Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Đề án "Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù, nhất là các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sử hữu". Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án dự và chủ trì Phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
phát biểu tại Phiên họp

Tham dự Phiên họp có đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo VKS quân sự Trung ương; đại diện các Bộ, Ngành là thành viên Ban chỉ đạo Đề án.

Toàn cảnh Phiên họp 

Tại Phiên họp, đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao đã trình bày Dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án "Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù, nhất là các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sử hữu".

Đồng chí Lại Viết Quang, Vụ trưởng Vụ 7
trình bày Dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án tại Phiên họp

Thực hiện Thông báo số 675/TB-VPCTN ngày 25/5/2023 của Văn phòng Chủ tịch nước về kết luận của Chủ tịch nước và Thông báo số 9108-CV/VPTW ngày 29/01/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc giao Ban cán sự đảng VKSND tối cao thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án: “Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù, nhất là các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu". VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án với mục đích tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án. Theo dự thảo Kế hoạch, các công việc theo từng giai đoạn gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án; xây dựng Kế hoạch và các văn bản liên quan; dự toán kinh phí xây dựng Đề án; sưu tầm, thu thập, phân loại các tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan đến nội dung của đề tài để nghiên cứu, so sánh pháp luật Việt Nam; đề xuất nội dung chính, xây dựng Đề cương Đề án, thuyết minh chi tiết Đề án; tổ chức xin ý kiến về những vấn đề lớn, Đề cương Đề án; nghiên cứu xây dựng các chuyên đề nhánh của Đề án; xây dựng tờ trình và dự thảo Đề án; tổ chức xin ý kiến về dự thảo Đề án, tổ chức hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án; xin ý kiến Hội đồng khoa học VKSND tối cao đối với dự thảo Đề án; chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Đề án.

Đại biểu tham dự Phiên họp

Tiếp đó, báo cáo xin ý kiến thành viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao, thành viên Uỷ ban Kiểm sát VKSND tối cao; xin ý kiến Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước; hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đại biểu tham dự Phiên họp

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận góp ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án.

Phát biểu chỉ đạo Phiên họp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự; đồng thời yêu cầu Tổ giúp việc tổng hợp đầy đủ, tiếp thu trong quá trình triển khai, nghiên cứu xây dựng Đề án.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra của việc triển khai Đề án là phải xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động trọng tâm của Đề án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao. Các hoạt động triển khai phải hướng tới đánh giá đúng thực trạng những bất cập trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự và các văn bản liên quan đến công tác thẩm định án tử hình, thủ tục, hình thức thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù, nhất là các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu; đa dạng hình thức thi hành án tử hình. Đồng thời, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án phải quán triệt sâu sắc, toàn diện; thực hiện nghiêm và đầy đủ những chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; bảo đảm thể chế hóa quy định của Đảng và cụ thể hóa quy định của pháp luật...

TH
Tìm kiếm